Komisk korona-kampanje

Koronadyret NTNU opplevde at studentene var lei maset om vasking av hender, innsjekk og avstand. De ville komme dem i møte med en ørlittegrann gøyal kampanje om den globale pandemi. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. […]

Vestfrontens hemmeligheter

Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Vestfrontens mysterier På Vestfronten finner du ikke bare engler og helgener, men også Bob Dylan, en arkitekt med høydeskrekk og minst én elefant. Og personen som er ansvarlig for at Nidarosdomen aldri vil bli helt ferdig. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidarosdomen og Erkebispegården i […]

Kunnskapsbanken

PC-skjerm der vi ser Kunnskapsbanken

Nordens største kunnskapsbank om psykisk utviklingshemming NAKU tilbyr en fantastisk god ressursbank med artikler for alle som jobber med utviklingshemming. Se hvordan vi gjorde det litt enklere å finne frem. NAKU NAKU står for Nasjonalt kompetansemiljø omutviklingshemming, og ligger administrativt under NTNU. Deres overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. […]

En veileder til veilederen

Helsedirektoratets nasjonale veileder som skal sikre gode tjenester til utviklingshemmede.

En veileder til veilederen I 2021 kom Helsedirektoratet med en nasjonal veileder som skal sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Men hvordan omsette tekst til praksis? NAKU står for Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, og ligger administrativt under NTNU. Deres overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. Mål NAKU sin viktigste oppgave […]

NVE – Flomsikring

NVE Illustrasjon oversiktsfigur over flom og erosjon

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig flomsikring Det er et stort behov for presis informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. NVE lager derfor den digitale Sikringshåndboka, som skal være gratis og åpen for alle. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte landets vann- og […]

Moskusstien

Moskusstien

Moskusstien På oppdrag fra Statens Naturoppsyn skulle vi fortelle at fotturister om stien og fordelene med den: At de som følger denne stien vil ha gode sjanser for å få øye på moskus, samtidig som de ikke forstyrrer villreinens trekk og fjellrevhi. Moskusstien er en merket sti hvor du kan velge rundturer med ulik lengde, […]

Trondheims fineste trær

Trondheims fineste trær Vi har designet en kortreist bok om korte turer til fine trær og skogsområder i Trondheim. Her finner du kjempetrær, furugubber og naturreservater som ligner tropiske jungler. Forlaget Marvin AS eies og drives av Lise Andersen Wiseth og Marvin Wiseth. Idéen med forlaget er i hovedsak å utgi bøker som omhandler Trøndelag. […]

Veien til førerkortet

Illustrert trafikksituasjon Dårlig sikt

Veien til førerkortet Bokdesign og svært presise illustrasjoner i viktig bok for avviklingen av ettermiddagsrushet i Norge. Førerkortet Norges Trafikkskoleforbund (tidligere Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund) jobber for gode og forutsigbare rammevilkår for trafikkskolebransjen. Norges Trafikkskoleforbund ble stiftet i 1954, og representerer over 80 prosent av alle trafikkskoler og trafikklærere i Norge. Klipp og Lim har i […]

Kirkens bymisjon

Hold lyset tent Lys i mørke som tegn på takknemmelighet. Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Mål Kirkens Bymisjon Trondheim har årlig en innsamlingsaksjon i forkant av jula. Klipp og Lim ble utfordret til til å finne […]