Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig flomsikring

Det er et stort behov for presis informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. NVE lager derfor den digitale Sikringshåndboka, som skal være gratis og åpen for alle.

NVE

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig flomsikring

Det er et stort behov for presis informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. NVE lager derfor den digitale Sikringshåndboka, som skal være gratis og åpen for alle.

NVE Flomsikring
nve-logo

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte vann- og energiressursene i landet. NVE sin oppgave er også å forebygge skred.

Mål

  • NVE har behov for å få laget illustrasjoner som skal være til hjelp når man i de ulike kommunene skal gjennomføre sikringstiltak mot flom og skred.

Utfordring

  • Det er mye informasjon som skal med i illustrasjonene. Det avgjørende at detaljene er korrekt, samtidig som illustrasjonene må være enkle å forstå og universelt utformet.
  • Illustrasjonene skal kunne fungere som en instruks og til praktisk bruk.

Mål

  • NVE har behov for å få laget illustrasjoner som skal være til hjelp når man i de ulike kommunene skal gjennomføre sikringstiltak mot flom og skred.

Utfordring

  • Det er mye informasjon som skal med i illustrasjonene. Det avgjørende at detaljene er korrekt, samtidig som illustrasjonene må være enkle å forstå og universelt utformet.
  • Illustrasjonene skal kunne fungere som en instruks og til praktisk bruk.
NVE_7.4 Utlegging av røtter fra elvebredden

I 2019 økte antall dager med flomvarsel i Norge med 33%.

Hvordan kom vi frem til løsningen?

  • I oppstarten samarbeidet vi tett med kunde for å finne grafiske virkemidler som gav presise og lettleste illustrasjoner. Dette arbeidet resulterte i et stort grafisk regelverk som sørger for kontinuitet og konsekvens i alt videre arbeid.
  • Vi har tatt i bruk isometrisk perspektiv for å vise problemområder i landskap, og tverrsnitt og flate perspektiv for å få frem viktige grunnforhold.
NVE_1.1 Oversiktsfigur flom og erosjon_feb.4

Over 100 figurer

I dette oppdraget har vi så langt levert over 100 illustrasjoner med høyt detaljnivå og ulike perspektiver.

14_3_Artboard 1@2x
NVE
NVE_1.1 Oversiktsfigur flom og erosjon_feb.4

Over 100 figurer

I dette oppdraget har vi så langt levert over 100 illustrasjoner med høyt detaljnivå og ulike perspektiver.

14.2 Pumpestasjon 02.04.20
14.3 Systemskisse av pumpeanlegg 17.04.20
19.3 Automatisert barriere 30.03.20

Leveranse

  • Klipp og Lim har utformet illustrasjonsstil og en enhetlig profil. 
  • Per juli 2020 er det levert 134 illustrasjoner. Sikringshåndboka forventes å være ferdigstilt i 2021. 
Oversikt planlegging2x

Betaversjonen

Vil du se illustrasjonene i bruk? Da anbefaler vi en titt på Sikringshåndboka.

Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen: fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak.

Betaversjonen

Vil du se illustrasjonene i bruk? Da anbefaler vi en titt på Sikringshåndboka.

Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen: fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak.

Oversikt planlegging2x

VY

Point and call

Metoden som hjelper sjåførene i Trondheim å huske alle nye ruter og rutiner

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning