Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig flomsikring

Det er et stort behov for presis informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. NVE lager derfor den digitale Sikringshåndboka, som skal være gratis og åpen for alle.

nve logo. en hvit hest med krone på rød bunn

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. NVE har også ansvar for de statlige forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygging.

Mål

NVE har behov for å få laget illustrasjoner som skal være til hjelp når man i de ulike kommunene skal gjennomføre sikringstiltak mot flom og skred.

 

Utfordring

  • Det er mye informasjon som skal med i illustrasjonene. Det avgjørende at detaljene er korrekt, samtidig som illustrasjonene må være enkle å forstå og universelt utformet.
  • Illustrasjonene skal kunne fungere som en instruks og til praktisk bruk.
NVE illustrasjon. Flomsikring. Skred.
I 2019 økte antall dager med flomvarsel i Norge med 33%.

Hvordan vi kom frem til løsningen

  • I oppstarten samarbeidet vi tett med kunde for å finne grafiske virkemidler som gav presise og lettleste illustrasjoner. Dette arbeidet resulterte i et stort grafisk regelverk som sørger for kontinuitet og konsekvens i alt videre arbeid.
  • Vi har tatt i bruk isometrisk perspektiv for å vise problemområder i landskap, og tverrsnitt og flate perspektiv for å få frem viktige grunnforhold.

Over 100 figurer

I dette oppdraget har vi så langt levert over 100 illustrasjoner med høyt detaljnivå og ulike perspektiver.

NVE Illustrasjon oversiktsfigur over flom og erosjon
NVE en illustrasjon av et pumpehus

Leveranse

  • Klipp og Lim har utformet illustrasjonsstil og en enhetlig profil. 
  • Per juli 2020 er det levert 134 illustrasjoner.

Sikringshåndboka

Betaversjonen

Vil du se illustrasjonene i bruk? Da anbefaler vi en titt på Sikringshåndboka.

Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen: fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak.