En veileder til veilederen

I 2021 kom Helsedirektoratet med en nasjonal veileder som skal sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Men hvordan omsette tekst til praksis?
Helsedirektoratet med en nasjonal veileder som skal sikre gode tjenester til utviklingshemmede.

NAKU står for Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, og ligger administrativt under NTNU. Deres overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge.

Mål

NAKU sin viktigste oppgave er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming. De syntes det burde finnes en læringsressurs som gjorde veilederen relevant for de som jobber i feltet.

 

Utfordring

Klipp og Lim har arbeidet med NAKU i flere år og laget alt de har av informasjonsmateriell. Vi har også designet nettsiden deres og en mal for e-læring. Her kan brukerne selv legge inn tekst om mediefiler og lage kunnskapstester. Denne gangen ville de ha et innhold som både fungerte som en e-læring og som et oppslagsverk. I tillegg skulle dette ha et unikt uttrykk.

Elev som får veiledning av to voksne.
Nasjonal veileder
Illustrasjon av en fyr som slapper av i lenestolen

Vi ville vise mangfold og kjønnsbalanse.

Nettsiden ble lansert 21. desember 2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og har vært i bruk siden. Dette er en ressurs som retter seg mot et smalt publikum, men allerede etter to måneder ble tilbudet tatt i bruk av tjenesteytere av helse- og omsorgstjenester, og personer med utviklingshemming.

Hvordan vi kom frem til løsningen

  • I samarbeid med NAKU fant ut hva slags tematisk innhold hver illustrasjon skulle ha. Vi ville ha mangfold, kjønnsbalanse og en balansert fremstilling.
  • Tegningene skulle ikke karikere mennesker med utviklingshemming. Vi etterstrebet å illustrere dem som alle andre, og la situasjonene og samspillet være talende.
  • Vi jobbet tett med tekstforfatter for å lage innganger og struktur som var tilpasset målgruppa.

Leveranse/løsning

  • Temasider og oppslagsverk.
  • Illustrasjoner til hvert hovedkapittel.
  • Film som presenterer tilbudet.

NAKU

Her finner du fagtekster, verktøy, gode eksempler fra praksis og andre ressurser som kan være til støtte i arbeidet med å innfri krav og anbefalinger i Helsedirektoratets veileder «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

NAKU

Redesign av nordens største kunnskapsbank for psykisk utviklingshemming

Kunnskapsbanken