En veileder til veilederen

I 2021 kom Helsedirektoratet med en nasjonal veileder som skal sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Men hvordan omsette tekst til praksis?

Mange illustrerte karakterer på rekke
Naku logo

NAKU står for Nasjonalt kompetansemiljø om
utviklingshemming, og ligger administrativt under NTNU. Deres overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge.

Mål

NAKU sin viktigste oppgave er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming. De syntes det burde finnes en læringsressurs som gjorde veilederen relevant for de som jobber i feltet

Utfordring

Klipp og Lim har arbeidet med NAKU i flere år og laget alt de har av informasjonsmateriell. Vi har også designet nettsiden deres og en mal for e-læring. Her kan brukerne selv legge inn tekst om mediefiler og lage kunnskapstester. Denne gangen ville de ha et innhold som både fungerte som en e-læring og som et oppslagsverk. I tillegg skulle dette ha et unikt uttrykk.

Mål

NAKU sin viktigste oppgave er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming. De syntes det burde finnes en læringsressurs som gjorde veilederen relevant for de som jobber i feltet

Utfordring

Klipp og Lim har arbeidet med NAKU i flere år og laget alt de har av informasjonsmateriell. Vi har også designet nettsiden deres og en mal for e-læring. Her kan brukerne selv legge inn tekst om mediefiler og lage kunnskapstester. Denne gangen ville de ha et innhold som både fungerte som en e-læring og som et oppslagsverk. I tillegg skulle dette ha et unikt uttrykk.

Hvordan vi kom frem til løsningen

Illustrasjoner

  • I samarbeid med NAKU fant ut hva slags tematisk innhold hver illustrasjon skulle ha. Vi ville ha mangfold, kjønnsbalanse og en balansert fremstilling. 
  • Tegningene skulle ikke karikere mennesker med utviklingshemming. Vi etterstrebet å illustrere dem som alle andre, og la situasjonene og samspillet være talende.

Publisering på nett

  • Vi jobbet tett med tekstforfatter for å lage innganger og struktur som var tilpasset målgruppa.
  • Vi samarbeidet med web-utvikler Ny Media om mindre tilpasninger i CMS.
Tre illustrerte personer ser på et bilde som ligger på bordet

Leveranse/løsning

  • Temasider og oppslagsverk.
  • Illustrasjoner til hvert hovedkapittel. 
  • Film som presenterer tilbudet.
Illustrasjon av en veileder pluss tekst om Helsedirektoratets veileder
Tre illustrerte personer ser på et bilde pluss tekst om samarbeid og kompetanse
Illustrerte personer lager mat

Nettsiden ble lansert 21. desember 2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og har vært i bruk siden. Dette er en ressurs som retter seg mot et smalt publikum, men allerede etter to måneder ble tilbudet tatt i bruk av tjenesteytere av helse- og omsorgstjenester, og personer med utviklingshemming.

Illustrert karakter sitter i lenestol med katten sin på fanget og hører på musikk
Tre illustrerte karakterer kommer på besøk til en annen illustrert dame
Illustrerte karakterer - en lege og to andre personer
Skjermbilde av Temasider om Helsedirektoratets veileder

Se temasidene vi laget for NAKU

Her finner du fagtekster, verktøy, gode eksempler fra praksis og andre ressurser som kan være til støtte i arbeidet med å innfri krav og anbefalinger i Helsedirektoratets veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

NAKU

Redesign av nordens største kunnskaps-bank for psykisk utviklingshemming

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning