Moskusstien

På oppdrag fra Statens Naturoppsyn skulle vi fortelle at fotturister om stien og fordelene med den: At de som følger denne stien vil ha gode sjanser for å få øye på moskus, samtidig som de ikke forstyrrer villreinens trekk og fjellrevhi.
Moskus
Dovrefjell nasjonalparkstyre
Moskusstien er en merket sti hvor du kan velge rundturer med ulik lengde, fra 4,5 km til 15 km. Start-og endepunkt er Kongsvoll eller Grønbakken. Stien går delvis i fjellbjørkeskog og delvis i snaufjell.

Mål

Sommeren 2017 åpnet Moskusstien, et tilrettelagt stinett som skal verne om den sårbare naturen på Dovrefjell. Målet med tiltaket er å gi god informasjon om farene ved å gå for nært moskus, og samtidig sørge for at de som ønsker å gå i området holder seg på en bestemt sti som er godt markert.


Utfordring

  • Området har sine utfordringer knyttet til belastning på flora og fauna, samtidig som det er flere og flere som ønsker å besøke dette stedet.
  • Dersom økningen fortsetter vil det kunne bli flere uønskede situasjoner i møtet mellom mennesker og moskus.
Kartbrosjyre-moskusstien-landscape

Leveranse

Vi laget stiskilt. Stiskiltene er utplassert ved kryss og utkikkspunkt på hele Moskusstien. Kartene viser hvor du er nå, og hvilke alternative ruter du kan gå. De er laget av bestandige materialer som tåler vær og vind.

Skiltene er gode veiledere når du er på stedet. I tillegg finnes det informasjon for de som forbereder seg på turen. Vi laget brosjyrer og temaplakat som ble delt ut på turistkontor og kan lastes ned på nettsiden til Nasjonalparkene og moskusriket.no. Det ble også laget en film som forklarer bakgrunnen for stien og vernetiltakene.

Alt materiell som ble produsert til Moskusstien ligger på nettsidene til Norges nasjonalparker under «Gode eksempler på ferdig materiell».

Det viktigste bidraget for å folk til å bruke stien er et system med tydelige og lettforståelige skilt.