Hold lyset tent

Lys i mørke som tegn på takknemmelighet.

Kirkens Bymisjon Kube
kirkens-bymisjon-logos-idYYlFBol2

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.

Mål

Kirkens Bymisjon Trondheim har årlig en innsamlingsaksjon i forkant av jula. Klipp og Lim ble utfordret til til å finne på noe som kunne skape oppmerksomhet rundt deres Lys i mørke-kampanje.

Utfordring

Kirkens Bymisjon Trondheim jobber med blant annet barn og familier, boligsosialt arbeid, hiv-tiltak, rusomsorg, krisetelefon, selvhjelp og fattigdomstiltak. For å finansiere denne innsatsen er de også avhengige av pengegaver. Selv om de er godt kjent blant folk flest, er det likevel en utfordring å nå fram med sitt budskap i en hektisk julestri hvor mange ønsker bidrag til ulike gode tiltak.

Mål

Kirkens Bymisjon Trondheim har årlig en innsamlingsaksjon i forkant av jula. Klipp og Lim ble utfordret til til å finne på noe som kunne skape oppmerksomhet rundt deres Lys i mørke-kampanje.

Utfordring

Kirkens Bymisjon Trondheim jobber med blant annet barn og familier, boligsosialt arbeid, hiv-tiltak, rusomsorg, krisetelefon, selvhjelp og fattigdomstiltak. For å finansiere denne innsatsen er de også avhengige av pengegaver. Selv om de er godt kjent blant folk flest, er det likevel en utfordring å nå fram med sitt budskap i en hektisk julestri hvor mange ønsker bidrag til ulike gode tiltak.

holdlyset_oleedit6 min
holdlyset_oleedit7 min
Løsning
Klipp og Lim kom opp med et konsept som tok tak i “Lys i mørke” på en bokstavelig måte. Det ble satt opp en interaktiv, glødende kube i Tordenskjoldparken ved Vår Frue Kirke i Trondheim. Når publikum donerte penger via SMS eller kampanjenettsiden glødet kuben opp og laget en brummende godlyd som et tegn på takknemlighet.
Kubeformen henspiller på brosteinen som er et sentralt symbol for bymisjonen. Vi ønsket å bidra til byrommet i en kakafonisk førjulstid med noe enkelt og poetisk, og som forhåpentligvis også kunne bidra til opplevelser for byens befolkning. 
Det tekniske aspektet med kuben, ble utviklet i samarbeid med aktører fra teknologihovedstaden.
Vi lagde kampanjen og kampanjemateriell (film, nettside, plakat, annonser og andre trykksaker).
Kirkens Bymisjon Kube
Hold Lyset Tent
holdlyset_oleedit4 min
holdlyset_oleedit3 min
HLT_annonse min
holdlysettent min
holdlyset_oleedit1 min
holdlyset_oleedit5 min
holdlyset_oleedit5 min
holdlyset_oleedit1 min

NTNU

Korona-kampanje

NTNU opplever at studentene er lei "maset" om vasking av hender, innsjekk, avstand og vil komme dem i møte med denne kampanjen.

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning