Kampanje for Kirkens Bymisjon

Hold Lyset Tent

Hold Lyset Tent

Hvordan skape oppmerksomhet rundt Kirkens Bymisjons arbeid? I forbindelse med Kirkens Bymisjons Lys i mørke-kampanje bestemte vi oss for å lage en interaktiv glødende kube i Tordenskjoldparne ved Vår Frue Kirke i Trondheim. Når publikum donerte penger via SMS eller kampanjenettsiden gløde kuben opp som et tegn på takknemlighet.

Kuben, kampanjen og kampanjemateriell (film, nettside, plakat, annonser og andre trykksaker) ble utvikler av Klipp og Lim i samarbeid med aktører fra teknologihovedstaden.