Nordens største kunnskapsbank om psykisk utviklingshemming

NAKU tilbyr en fantastisk god ressursbank med artikler for alle som jobber med utviklingshemming. Se hvordan vi gjorde det litt enklere å finne frem.
Nettsiden Kunnskapsbanken

NAKU

NAKU står for Nasjonalt kompetansemiljø om
utviklingshemming, og ligger administrativt under NTNU. Deres overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge.

Mål

 • Hvordan kan vi enkelt forbedre naku.no uten å måtte bygge alt på nytt?

 

Utfordring

 • Det er lett å gå seg bort i noe så stort som NAKU sin kunnskapsbank. Det må være enkelt å finne frem, og vite hvor du er.
 • Kunnskapsbanken er et komplekst oppslagsverk med mange fagartikler, men folk bruker heller google til å søke enn NAKUs egen søkefunksjon for å finne artikler.
Før redesign Etter

Naku.no før og etter redesign

Kunnskapsbanken hadde et godt utgangspunkt, men oppdragsgiveren vår så potensialet i forbedring.

Hovedtema og underkapittel var visuelt veldig like, derfor ble det ikke et tydelig hierarki. Kunnskapsbanken etter redesign gir bedre oversikt over hva som er hovedtema og hvilke kapitler man finner under disse.

«Jeg er svært fornøyd med at vi har fått en fin og funksjonell hjemmeside. Utforming og design har større betydning for grensesnitt og brukervennlighet enn det man kanskje skulle tro.»

Professor og leder ved NAKU, Karl Elling Ellingsen.
Les mer på naku.no

Hvordan vi kom frem til løsningen

 • En fokusgruppe med fagfolk fikk bryne seg på den eksisterende nettsiden. Responsen fra faktiske brukere ga oss innspill på hva som ga mening, og hva som var uoversiktlig.
 • De som hadde minst kjennskap til NAKU ble overrasket over hvor mye relevant stoff det var her, og at noe så bra som et e-læringskurs var så lite frontet.

Leveranse/løsning

 • Vi har flyttet på noe av innholdet for å gi det mer fokus og oppmerksomhet, som nyhetsbrev og e-læringskurs.
 • Vi har beholdt profilen, men justert måten vi bruker font og farger.
 • For å øke forståelsen av hvor du er bruker vi fargekoding på tema. Her utvidet vi paletten for at fargene skal gi en visuell indikator på hvor du er, slik at det blir enklere å kjenne seg igjen.
 • Fokus var på kunnskapsbanken, men også de andre sidene fikk et løft.
Fotografi av ipad som har nettsiden til NAKU oppe i browseren
Fotografi av ipad som har nettsiden til NAKU oppe i browseren
Fotografi av ipad som har nettsiden til NAKU oppe i browseren
Fotografi av ipad som har nettsiden til NAKU oppe i browseren

Effekt

 • Fluktfrekvensen har gått ned etter relansering.
 • Antall sider man leser per økt har gått opp.
 • Øktvarighet har i gjennomsnitt gått opp med hele 18%