Naturindeksen i Norge

Naturindeksen i Norge, en illustrasjon av hjort som kikker inn i evigheten.

Naturindeksen for Norge En film som viser hvorfor naturindeksen er et flott verktøy for politikere, beslutningstakere og andre som trenger å se hvilken tilstand Norges natur er i. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgavene deres er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. De er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- […]

Slik fungerer gradsstrukturen!

Stillbilde fra filmen Slik fungerer gradsstrukturen

Slik fungerer gradsstrukturen Å velge utdanning kan være skumle saker, og mange spørsmål dukker opp når søknadsfristen nærmer seg. Hvilket studie bør jeg ta? Er årsstudium bortkastet? Hva betyr integrert master? Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og […]

Sykefravær og trivsel på jobb

Scene fra filmen om korttidsfravær

Sykefravær og trivsel på jobb Hvordan gjøre det lettere å snakke om sykefravær?https://player.vimeo.com/video/672697060 Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap. Mål Hvordan kan vi åpne for – og gjøre det mindre skummelt å dele tanker og erfaringer om korttidsfravær på jobb?   Utfordring Det […]

Pupp og Tobb

Pupp og Tobb, bilde av en fotobakgrunn hvor barn kan putte hodene inn i hull i papp-platen og ta bilde av seg selv som figurene fra kampanjen

Pupp og Tobb Selvsagt er det er en god idé å bruke en pupp som hovedkarakter i en musikkvideo! Men hvordan vil dette generere flere innmeldinger av barn i TOBB? Boligbyggelaget TOBB TOBB er Midt-Norges største boligbyggelag og har bygget og forvaltet boliger for sine medlemmer siden 1945. TOBB har i dag 73 000 medlemmer. […]

Hvem er Statsforvalteren?

Statsforvalteren

Hvem er Statsforvalteren? Alle kjenner stat, fylke og kommune, men hvem i all verden er Statsforvalteren og hva driver hen med? Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Mål Statsforvalteren […]

NDLA – Undervisningsfilmer for norske videregående skoler

NDLA undervisningsfilmer Går du på videregående må du ha styr på endel begreper som logisk sikring, intertekstualitet og pnaumatiske bremser. Vi lager informative og underholdende filmer om vanskelige og rotete tema. Nasjonal Digital Læringsarena Nasjonal digital læringsarena (NDLA) produserer fritt tilgjengelige digitale læringsressurser for videregående opplæring. Formålet er å bidra til samarbeid om undervisning og […]

Lær matematikk på nett

Faktorama

Faktorama Faktorama er laget for elever som trenger å øve på grunnleggende ferdigheter i matematikk. Cappelen Damm Utdanning Cappelen Damm Utdanning er et av Norges største fagmiljøer for læremidler og fagbøker. Klipp og Lim har i en årrekke produsert animasjonsfilmer som inngår i e-læring rettet mot videregående skole. Mål Cappelen Damm kontaktet oss da de […]

Tommel opp!

Tommel opp! Dette prosjektet var det gøy å henge fingrene i. Bokstavelig talt. Bunnpris Bunnpris er en kjede av dagligvareforretninger som er eid av selskapet I.K. Lykke. De har over 250 butikker i hele Norge, og har hovedkontor i Trondheim. Her kan du lese mer om historien til Bunnpris-kjeden.  Mål Reklamefilmen «Tommel Opp» er basert […]

Grunnleggende ferdigheter er noe alle må mestre

Grunnleggende ferdigheter i kunstfag

Grunnleggende ferdigheter er noe alle må mestre Om også elever innen musikk, kunst og håndverk opplever at dette er relevant for deres felt, vil læringsutbyttet bli bedre! Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) bidrar til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i hele […]