Trondheim kommune

Hvordan fungerer et nettverksmøte? Nettverksmøter baserer seg på at alle har et nettverk rundt seg som kan være til hjelp, bare de blir invitert inn og får lov til å bidra. Nettverksmøter er et tilbud som gjør det lettere å selv kontrollere hva som skjer.  https://vimeo.com/773318430 Barne og familietjenesten Barne- og familietjenesten kan gi råd […]

I Trondheim reiser vi med nanoteknologi

En scene fra en informasjonsfilm om NTNUs NANO-lab.

Det minste i verden Bli med og se hva NTNUs NanoLab holder på med og få en sneak-peek på hvordan framtida blir. NTNU Nano koordinerer og fremmer forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer. Deres renrom NTNU NanoLab er del av initiativet NTNU Nano, og leder av nasjonale NorFab, Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility. Utfordring […]

Hjelp, jeg har kjørt på en elg!

elg i veibanen!

Kjør forsiktig, elg i veibanen! Hvordan kan du unngå å kjøre på elg, og hva gjør du om det skjer? Trygg traikk Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet. Mål Filmen ble […]

Basisprogrammet i ledelse

Klaus Sonstad foreleser

Engasjerende lederopplæring Hvordan blir du en bedre leder? Bransjeprogrammene (IA) IA-Bransjeprogrammene er en sentral del av Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen setter arbeidsplassen i sentrum, og skal bidra til å forebygge sykefravær og frafall og målrette innsatsen mot lange eller hyppig gjentagende fravær. Mål IA-bransjeprogrammene til næringsmiddelindustrien, bygg og anlegg og leverandørindustrien til olje- […]

Få fart på IA-arbeidet

inkluderende arbeidsliv

Hvordan få skikkelig fart på IA-arbeidet? Nøkkelen er å tenke langsiktig og ta tidlig tak i problemene. Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap. Mål NAV/Idébanken ville ha en film som løfter fordelene ved en Inkluderende arbeidsliv-avtale (IA). De ville ha et særlig fokus […]

La mæ få klar det sjøl!

Bilde fra en informasjonsfilm om riktige arbeidsstillinger.

La mæ få klar det sjøl! En førskolelærer som løfter for mye og et barn som vil gjøre ting sjøl er en god kombinasjon for å få ned sykefraværet. Arbeidsmiljøenheten er Trondheim kommunes bedriftshelsetjeneste. De bistår arbeidsgiver, arbeidstakere og vernetjenesten i å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser. Mål Barnehagebarn og eldre på sykehjem har noe til […]

Nærmeldinga

Nærmeldinga

Nærmeldinga Informasjonskampanje om sykefravær for Trondheim kommune. https://vimeo.com/801545175 Trondheim kommune, Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt dekker et bredt spekter av behov både innad i kommunen, og utad mot innbygger. Utfordring I Trondheim kommune har sykefraværet ligget på et relativt høyt nivå. De ønsket seg en kampanje som skulle treffe den enkelte ansatte i kommunen. […]

NINA – Stop Arctic Aliens

Illustrert bilde som viser en isbjørn og tre andre karakterer som skal på tur i de arktiske strøk.

Liten maur kan velte stort økosystem De arktiske strøk er en sårbar region. Fremmede arter som ikke hører hjemme her kan forskyve balansen i naturen. NINA Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur og samfunn. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.  Mål […]

Lønnsoppgjøret på tre minutter

Illustrerte karakterer sitter i forhandlinger i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Lønnsoppgjøret på tre minutter Lønnsoppgjør er kompliserte saker. Hvordan fungerer det egentlig, og hva betyr ord som frontfagramme, overheng og glidning? Finansforbundet Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. De representerer over 32 000 medlemmer fra 300 bedrifter. Mål Finansforbundet ønsket seg en film som på en kort, enkel og underholdende måte forklarer deres medlemmer hva […]

Point and call

Tre illustrerte bussjåfører står på rekke med den ene hånda i været.

Låste du døra? Og hvor la du nøklene? «Point and Call» enkelt forklart: neste gang du går ut av huset og låser døra, pek på døra og si høyt: døra er låst! Da husker du det. Vy Vy er operatør for to linjer og 44 metrobusser i Trondheim, og skal fra 2021 også kjøre i distriktene i Trøndelag. […]