La mæ få klar det sjøl!

En førskolelærer som løfter for mye og et barn som vil gjøre ting sjøl er en god kombinasjon for å få ned sykefraværet.
Trondheim kommene

Arbeidsmiljøenheten er Trondheim kommunes bedriftshelsetjeneste. De bistår arbeidsgiver, arbeidstakere og vernetjenesten i å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser.

Mål

Barnehagebarn og eldre på sykehjem har noe til felles: de har det best om de får gjøre mest mulig selv. Arbeidsmiljøenheten ved Trondheim kommune ville fortelle om smartere måter å jobbe på i barnehager og aldershjem. Metodene avlaster de ansatte og gjør brukerene selvhjulpne, og dette fører til lavere sykefravær.

 

Utfordring

  • I kommunen jobber det folk med ulik bakgrunn og kunnskapsnivå. Innholdet skal snakke til alle, samtidig som de erfarne ikke må oppfatte dette som banalt eller bedrevitende.
  • Vise hvordan dette skal gå an i en travel hverdag.
  • Vise at dette er en investering.
  • Ta utgangspunkt i at brukermedvirkning handler om noe mer enn å bestemme hva en skal ha som pålegg til lunsj, men at den enkelte bidrar i hverdagen og er en ressurs.

Løsningen

Vår anbefaling var å lage to animerte informasjonsfilmer. Med animasjon kan man visualisere og poengtere effektivt. Filmene og det trykte støttemateriellet bruker humor og gode eksempler som senker terskelen for å ta teknikkene i bruk.

Vi jobbet tett opp i mot kundens prosjektgruppe satt sammen av folk fra mange fagfelt, fra barnehageansatte til fysioterapeuter.

Illustrasjon som handler om verneutstyr
Karakterer fra filmen
Faksimile fra Facebook om sykefravær

4 gode argumenter for å bruke animasjonsfilm:

1

Læring

En kan illustrere poenger og lage visuelle knagger som gjør at budskapet fester seg.

2

Animasjonsfilmen varer!

Virkelighetens hårsveiser og klær blir fort utdatert, mens animasjon er tidløst og ser like fresh ut 10 eller 20 år senere.

3

Representasjon

Animasjon visker effektivt ut skillene mellom kjønn, etnisitet, generasjoner og sosial status. Hovedkarakteren kan være en stubbe!

4

Gjenbruk

Figurer og grafikk kan gjenbrukes i flere medier.

Premiert med gull

«La mæ få klar det sjøl» vant gull i kategorien informasjonsfilm i prisutdelingen Visuelt.
Her kan du høre juryens begrunnelse.

«En enkel og herlig formidling av noe som kunne ha vært veldig tørt. Perfekt design og uttrykk for innholdet. Det er kombinasjonen av humor og historiefortelling som løfter denne filmen til gull. Som filmen selv sier: dæven steike!»

– Juryen i Visuelt