La mæ få klar det sjøl!

Arbeidsmiljøenheten ved Trondheim kommune ville ha hjelp til å fortelle om ergonomisk smartere måter å jobbe på i barnehager og aldershjem.

trondheim kommune logo

Arbeidsmiljøenheten er Trondheim kommunes bedriftshelsetjeneste. De bistår arbeidsgiver, arbeidstakere og vernetjenesten i å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser.

Mål

Feil løfte- og bæreteknikk er sterkt knyttet til sykefraværet blant de ansatte. Vi vil gjøre oppmerksom på og forebygge «den langsomme ulykken». Belastningsskader kan komme etter flere år.

Utfordring

 • I kommunen jobber det folk med ulik bakgrunn og kunnskapsnivå. Innholdet skal snakke til alle, samtidig som de erfarne ikke må oppfatte dette som banalt eller bedrevitende.
 • Vise hvordan dette skal gå an i en travel hverdag.
 • Vise at dette er en investering.
 • Ta utgangspunkt i at brukermedvirkning handler om noe mer enn å bestemme hva en skal ha som pålegg til lunsj, men at den enkelte bidrar i hverdagen og er en ressurs.

Mål

Feil løfte- og bæreteknikk er sterkt knyttet til sykefraværet blant de ansatte. Vi vil gjøre oppmerksom på og forebygge «den langsomme ulykken». Belastningsskader kan komme etter flere år.

Utfordring

 • I kommunen jobber det folk med ulik bakgrunn og kunnskapsnivå. Innholdet skal snakke til alle, samtidig som de erfarne ikke må oppfatte dette som banalt eller bedrevitende.
 • Vise hvordan dette skal gå an i en travel hverdag.
 • Vise at dette er en investering.
 • Ta utgangspunkt i at brukermedvirkning handler om noe mer enn å bestemme hva en skal ha som pålegg til lunsj, men at den enkelte bidrar i hverdagen og er en ressurs.

Løsning

Vår anbefaling var å satse på animert informasjonsfilm. Med animasjon kan man abstrahere og tydeliggjøre det som betyr noe i sammenhengen.

Sluttproduktet ble de to filmene «La mæ få klar det sjøl» og «Forflytning - helt naturlig» som viser noen eksempler på brukersituasjoner, og med anbefalinger til hvordan arbeidsoppgavene kan løses. Budskapet leveres med humor og har en positiv vinkling som senker terskelen for å ta teknikkene i bruk.

Filmene viser situasjoner med gode og dårlige arbeidsstillinger. Et viktig poeng er å vise hvordan brukerne kan involveres og hvordan en kan legge til rette for at de skal kunne hjelpe seg selv. Slik blir de ansatte avlastet og brukerne blir tryggere og mer selvhjulpne.

Vi jobbet tett opp i mot en kundens prosjektgruppe satt sammen av folk fra mange fagfelt, fra barnehageansatte til fysioterapeuter.

Effekt

Materiellet er i utstrakt bruk og har satt en standard ved enhetene i kommunen. Filmen «La mæ få klar det sjøl» fikk Visuelt-prisen i 2015 i kategorien beste informasjonsfilm.
fb_skjermbilde_effekt

Premiert med gull

«La mæ få klar det sjøl» vant gull i kategorien informasjonsfilm i prisutdelingen Visuelt. Her kan du høre juryens begrunnelse.

«En enkel og herlig formidling av noe som kunne ha vært veldig tørt. Perfekt design og uttrykk for innholdet. Det er kombinasjonen av humor og historiefortelling som løfter denne filmen til gull. Som filmen selv sier: dæven steike!»

– Juryen i Visuelt

Premiert med gull

«La mæ få klar det sjøl» vant gull i kategorien informasjonsfilm i prisutdelingen Visuelt. Her kan du høre juryens begrunnelse.

«En enkel og herlig formidling av noe som kunne ha vært veldig tørt. Perfekt design og uttrykk for innholdet. Det er kombinasjonen av humor og historiefortelling som løfter denne filmen til gull. Som filmen selv sier: dæven steike!»

– Juryen i Visuelt
Barnehageansatt sitter på påkledningsbenk sammen med et barn. «la mæ få klar det sjøl»
«la mæ få klar det sjøl»

Hvorfor er det ofte lurt å bruke animasjon?

 • Engasjement:
  Filmen underholder og folk får lyst til å se den.
 • Læring
  En kan illustrere poenger og lage visuelle knagger som gjør at budskapet fester seg. 
 • Varig
  Teknisk standard på realfilm, hårsveis og klær blir fort utdatert, mens animasjon er mer tidløst.
 • Representasjon
  Animasjon kan viske ut skillene mellom kjønn, etnisitet, generasjoner og sosial status.
  Hovedkarakteren kan være en stubbe!
 • Gjenbruk
  Figurer og grafikk kan gjenbrukes i flere medier. 

Trondheim Kommune

Få fart på IA-arbeidet

Hvordan få bedrifter til å jobbe mer aktivt med inkluderende arbeidsliv?

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Unionsopploesning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Unionsopploesning