La mæ få klar det sjøl!

En førskolelærer som løfter for mye og et barn som vil gjøre ting sjøl er en god kombinasjon for å få ned sykefraværet.

trondheim kommune logo

Arbeidsmiljøenheten er Trondheim kommunes bedriftshelsetjeneste. De bistår arbeidsgiver, arbeidstakere og vernetjenesten i å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser.

Mål

Barnehagebarn og eldre på sykehjem har noe til felles: de har det best om de får gjøre mest mulig selv. Arbeidsmiljøenheten ved Trondheim kommune ville fortelle om smartere måter å jobbe på i barnehager og aldershjem. Metodene avlaster de ansatte og gjør brukerene selvhjulpne, og dette fører til lavere sykefravær.

Utfordring

 • I kommunen jobber det folk med ulik bakgrunn og kunnskapsnivå. Innholdet skal snakke til alle, samtidig som de erfarne ikke må oppfatte dette som banalt eller bedrevitende.
 • Vise hvordan dette skal gå an i en travel hverdag.
 • Vise at dette er en investering.
 • Ta utgangspunkt i at brukermedvirkning handler om noe mer enn å bestemme hva en skal ha som pålegg til lunsj, men at den enkelte bidrar i hverdagen og er en ressurs.

Mål

Barnehagebarn og eldre på sykehjem har noe til felles: de har det best om de får gjøre mest mulig selv. Arbeidsmiljøenheten ved Trondheim kommune ville fortelle om smartere måter å jobbe på i barnehager og aldershjem. Metodene avlaster de ansatte og gjør brukerene selvhjulpne, og dette fører til lavere sykefravær.

Utfordring

 • I kommunen jobber det folk med ulik bakgrunn og kunnskapsnivå. Innholdet skal snakke til alle, samtidig som de erfarne ikke må oppfatte dette som banalt eller bedrevitende.
 • Vise hvordan dette skal gå an i en travel hverdag.
 • Vise at dette er en investering.
 • Ta utgangspunkt i at brukermedvirkning handler om noe mer enn å bestemme hva en skal ha som pålegg til lunsj, men at den enkelte bidrar i hverdagen og er en ressurs.

Løsning

Vår anbefaling var å lage to animerte informasjonsfilmer. Med animasjon kan man visualisere og poengtere effektivt. Filmene og det trykte støttemateriellet bruker humor og gode eksempler som senker terskelen for å ta teknikkene i bruk.

Vi jobbet tett opp i mot kundens prosjektgruppe satt sammen av folk fra mange fagfelt, fra barnehageansatte til fysioterapeuter.

Effekt

Materiellet er i utstrakt bruk og har satt en standard ved enhetene i kommunen. Filmen «La mæ få klar det sjøl» fikk Gull i Visuelt-prisutdelingen i kategorien beste informasjonsfilm.
fb_skjermbilde_effekt

Premiert med gull

«La mæ få klar det sjøl» vant gull i kategorien informasjonsfilm i prisutdelingen Visuelt. Her kan du høre juryens begrunnelse.

«En enkel og herlig formidling av noe som kunne ha vært veldig tørt. Perfekt design og uttrykk for innholdet. Det er kombinasjonen av humor og historiefortelling som løfter denne filmen til gull. Som filmen selv sier: dæven steike!»

– Juryen i Visuelt

Premiert med gull

«La mæ få klar det sjøl» vant gull i kategorien informasjonsfilm i prisutdelingen Visuelt. Her kan du høre juryens begrunnelse.

«En enkel og herlig formidling av noe som kunne ha vært veldig tørt. Perfekt design og uttrykk for innholdet. Det er kombinasjonen av humor og historiefortelling som løfter denne filmen til gull. Som filmen selv sier: dæven steike!»

– Juryen i Visuelt
Barnehageansatt sitter på påkledningsbenk sammen med et barn. «la mæ få klar det sjøl»
«la mæ få klar det sjøl»

Hvorfor animasjonsfilm?

 • Læring
  En kan illustrere poenger og lage visuelle knagger som gjør at budskapet fester seg. 
 • Varig
  Virkelighetens hårsveiser og klær blir fort utdatert, mens animasjon er tidløst og ser like fresh ut 10 eller 20 år senere. 
 • Representasjon
  Animasjon visker effektivt ut skillene mellom kjønn, etnisitet, generasjoner og sosial status. Hovedkarakteren kan være en stubbe!
 • Gjenbruk
  Figurer og grafikk kan gjenbrukes i flere medier. 

Trondheim Kommune

Få fart på IA-arbeidet

Hvordan få bedrifter til å jobbe mer aktivt med inkluderende arbeidsliv?

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning