Lønnsoppgjøret på tre minutter

Lønnsoppgjør er kompliserte saker. Hvordan fungerer det egentlig, og hva betyr ord som frontfagramme, overheng og glidning?

Illustrerte karakterer sitter i forhandlinger i forbindelse med lønnsoppgjøret.
Finansforbundet sin logo. Grønn skrift.

Finansforbundet

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. De representerer over 32 000 medlemmer fra 300 bedrifter.

Mål

Finansforbundet ønsket seg en film som på en kort, enkel og underholdende måte forklarer deres medlemmer hva som skjer under et lønnsoppgjør og hva de ulike fagbegrepene betyr. 

Utfordring

Lønnsoppgjør er komplekse saker med mange ulike begrep å forholde seg til. 

Våre medlemmer er opptatt av lønn. Samtidig er lønn og lønnsoppgjør vanskelig å kommunisere, fordi det er så komplekst. Derfor ønsket vi å lage en animasjonsfilm som illustrerer lønnsoppgjøret på en humoristisk, enkel og pedagogisk måte.

Alexander Holøyen

Spesialrådgiver kommunikasjon
Finansforbundet

Hvordan vi kom frem til løsningen

Vi la ned mye innsats i å lage gode visuelle eksempler, slik at fagbegrepene ble konkrete og mer folkelige. Ved bruk av karakterer som målgruppen kan kjenne seg igjen i, og som geleider oss gjennom hvert trappetrinn i lønnsoppgjøret, er det enklere for seeren å henge med. Fargepaletten til Finansforbundet er dessuten gjenspeilet i filmens karakterer og omgivelser.

Leveranse

Klipp og Lim har levert animasjonsfilm til Finansforbundet som forklarer lønnsoppgjøret og tilhørende begreper på tre minutter.

Illustrert mannlig karakter som heter Jabril.
Illustrert karakter med rødt hår som heter Hilde.
Illustrert mann med briller som heter Stig.

Arbeidsprosessen var lærerik og morsom, og Finansforbundet er svært fornøyd med filmen. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer og tillitsvalgte har også vært positive. Vi anbefaler Klipp og Lim til alle som står foran liknende kommunikasjonsutfordringer.

Alexander Holøyen

Spesialrådgiver kommunikasjon
Finansforbundet

Fire illustrerte karakterer ser på en frontfagramme.