Det minste i verden

Bli med og se hva NTNUs NanoLab holder på med og få en sneak-peek på hvordan framtida blir.
En scene fra en informasjonsfilm om NTNUs NANO-lab.

NTNU Nano koordinerer og fremmer forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer. Deres renrom NTNU NanoLab er del av initiativet NTNU Nano, og leder av nasjonale NorFab, Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility.

Utfordring

I Trondheim holder de på med avansert forskning på nanoteknologi. NTNU hadde behov for en film som eneklt kunne fortelle hva dette er for noe og alle mulighetene som ligger i det.

 

Leveranse

En animasjonsfilm som med morsomme karakterer og en engasjerende formidlingsform forklarer hvor lite en nanometer faktisk er. Her bruker vi størrelsesforholdet mellom ei høne og jordkloden som eksempel for å gi seeren et sammenligningsgrunnlag. Vi viser deretter hvilke muligheter man har ved å jobbe med noe så lite, og hva teknologien faktisk muliggjør.