Engasjerende lederopplæring

Hvordan blir du en bedre leder?

mange ansatte samt leder står på en linje og ser fornøyde ut
Inkluderende arbeidsliv logo

Bransjeprogrammene (IA)

IA-Bransjeprogrammene er en sentral del av Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen setter arbeidsplassen i sentrum, og skal bidra til å forebygge sykefravær og frafall og målrette innsatsen mot lange eller hyppig gjentagende fravær.

Mål

IA-bransjeprogrammene til næringsmiddelindustrien, bygg og anlegg og leverandørindustrien til olje- og gassnæringen slo seg sammen og laget et program til sine respektive bransjer. Kurset «Basisprogrammet i ledelse» skal bygge en forståelse av lederrollen og gi en innføring i temaer som produktivitet, sykefravær og personalansvar. De fleste i målgruppen er helt ferske i lederrollen.

 

Utfordring

Moment Consulting, som er en tungvekter innen blant annet leder- og organisasjonsutvikling, stod for det faglige innholdet. Vår jobb var å presentere dette på en morsom og engasjerende måte, og gjøre innholdet relevant for kursdeltagernes arbeidshverdag.

Et forundret fjes ser på oss
Klaus Sonstad foreleser

Hvordan vi kom frem til løsningen

Innen organisasjonspsykologi brukes ofte et språk som kan være vanskelig for utenforstående å skjønne. Vår jobb ble å tolke og videreformidle fagstoffet slik at det ble tilgjengelig for en fersk linjeleder. Med Klaus Joacim Sonstad som stødig formidler og ispedd lettbeinte tegninger og animasjoner, endte vi opp med et resultat som vi (og kunden) mener er lærerikt og underholdende.

Leveranse

Fem læringsmoduler for ferske ledere og mellomledere som kombinerer studioopptak med Klaus Joacim Sonstad, animasjon, infografikk og tekst.

Illustrasjon av mann som ser seg selv i speilet men Klaus Joacim Sonstad i forgrunnen_ og han peker på deg

De tre som har gått sammen for å lage Basisprogrammet i ledelse

1

IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, administreres via Norsk Industri.

2

IA-bransjeprogrammet til næringsmiddelindustrien, administreres via NHO Mat og Drikke.

3

IA-bransjeprogrammet til bygg og anlegg, administreres via Byggenæringens Landsforening.

«Basisprogrammet i ledelse» har fått et uttrykk som gjør at det både er morsomt og engasjerende å følge med på. Klipp og Lim skjønte raskt hva vi ønsket oss og kom opp med en løsning som vi vet at nye ledere vil sette pris på. Vi har hatt god kommunikasjon underveis og følt oss inkludert i arbeidet.

Petter Andersen
Prosjektleder Norsk Industri