Kjør forsiktig, elg i veibanen!

Hvordan kan du unngå å kjøre på elg, og hva gjør du om det skjer?

Trygg traikk

Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet.

Mål

  • Filmen ble laget på oppdrag fra Trygg Trafikk og Innlandet fylke, og skal informere det bilkjørende publikum om farene med elg og trafikk i vinterhalvåret.

 

Utfordring

  • Trafikale tips og råd faller ofte i kategoriene “kjedelig” eller“selvsagt”.

I Norge er det årlig over 2000 påkjørsler av elg.

Statistikk over påkjørsler kan du se på Hjorteviltregisteret.no
Lagre telefonnummeret 02800 hvis uhellet skulle skje!

Hvordan vi kom frem til løsningen

Kunden hadde en idé om elgen Hans som et slags orakel på alt som er elg og trafikk-relatert. Det synes vi var et godt utgangspunkt og skrev et manus basert på det. Forhåpentligvis blir det lettere å huske de gode rådene når man får de fra den det gjelder!

Slik ser et storyboard ut. Her kan kunden vurdere innholdet i filimen uten at vi fokuserer for mye på form og farge.

Leveranse

Leveransen bestod av en informasjonsfilm for kino og tre korte filmer for sosiale media.