Nærmeldinga

Informasjonskampanje om sykefravær for Trondheim kommune.

Trondheim kommene
Trondheim kommune, Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt dekker et bredt spekter av behov både innad i kommunen, og utad mot innbygger.

Utfordring

I Trondheim kommune har sykefraværet ligget på et relativt høyt nivå. De ønsket seg en kampanje som skulle treffe den enkelte ansatte i kommunen. Vi satte oss inn i det store volumet av kartlegginger og tiltak som allerede var gjennomført. Kommunen var også i ferd med å reorganisere organisasjonen der flere mellomledere fikk personalansvar.

 

Løsning

Forholdet mellom leder og den ansatte er kanskje den viktigste enkeltfaktoren som har betydning for fraværet. Om folk sliter på jobb, går de ofte til legen og får sykemelding. De blir borte en stund, men det egentlige underliggende problemet blir ikke tatt tak i. Når den ansatte kommer tilbake er problemene der fortsatt.

nærmeldinga