Hvordan få skikkelig fart på IA-arbeidet?

Nøkkelen er å tenke langsiktig og ta tidlig tak i problemene.
Inkluderende arbeidsliv

Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap.

Mål

NAV/Idébanken ville ha en film som løfter fordelene ved en Inkluderende arbeidsliv-avtale (IA). De ville ha et særlig fokus på at man må tenke langsiktig og planlegge for framtida. Det er for sent å sette i gang IA-tiltak når det oppstår problemer. Det må innarbeides i bedriften over tid.

 

Utfordring

Mange IA-rådgivere opplever å bli innkalt som brannslukkere til bedrifter som sliter med høyt sykefravær eller dårlig arbeidsmiljø. Men nøkkelen til godt IA-arbeid er, som alle vet, langsiktig og forebyggende. Dette ville Idébanken kommunisere til målgruppa. Hvordan kan vi fortelle om dette på en engasjerende måte uten å problematisere?

Hvordan vi kom frem til løsningen

En innholdsprioritering og grov struktur ble laget i samarbeid med kunde, med fokus på å spisse budskapet. Vi fikk gehør for å bruke humor, og forankre fremstillinga i et fiktivt eksempel, historien om en bedrift.

Leveranse

I samarbeid Idébanken og et utvalg IA-rådgivere valgte vi å lage en film som forteller om den optimale måten å drive IA-arbeid på. Med utgangspunkt i en relativt tung og omfattende materie fungerer filmen som en lettbeint inngangsport til IA-arbeid. Tenk langsiktig og ta tidlig tak i problemene! IA-rådgiveren kommer inn og gir råd underveis, men det er bedriften sjøl som må gjøre arbeidet.

Filmen er produsert i et samarbeid mellom Idébanken – inkluderende arbeidsliv, NAV arbeidslivssenter i Buskerud og Vestfold med økonomisk bistand fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Karakterer fra filmen
Karakter fra filmen

Leveranse

I samarbeid Idébanken og et utvalg IA-rådgivere valgte vi å lage en film som forteller om den optimale måten å drive IA-arbeid på. Med utgangspunkt i en relativt tung og omfattende materie fungerer filmen som en lettbeint inngangsport til IA-arbeid. Tenk langsiktig og ta tidlig tak i problemene! IA-rådgiveren kommer inn og gir råd underveis, men det er bedriften sjøl som må gjøre arbeidet.

Filmen er produsert i et samarbeid mellom Idébanken – inkluderende arbeidsliv, NAV arbeidslivssenter i Buskerud og Vestfold med økonomisk bistand fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Karakter fra filmen