Hvordan fungerer et nettverksmøte?

Nettverksmøter baserer seg på at alle har et nettverk rundt seg som kan være til hjelp, bare de blir invitert inn og får lov til å bidra. Nettverksmøter er et tilbud som gjør det lettere å selv kontrollere hva som skjer. 

Trondheim kommene

Barne og familietjenesten

Barne- og familietjenesten kan gi råd om barneoppdragelse, fritid, øvrig hjelpeapparat med mer. De henviser også ved behov til annen hjelp. De kan anbefale plass i barnehage eller skolefritidsordning. Veilede om foreldrerollen
Hjelpe med familie- og nettverksarbeid, og gi kortere eller lengre opphold i fosterhjem eller institusjon.

Mål

  • Skape oppmerksomhet rundt Trondheim kommune sitt tilbud om nettverksmøter gjennom barne- og famiilietjenesten
  • Ufarliggjøre og forklare gangen i disse møtene.

Hvordan vi kom frem til løsningen

  • Vi jobbet sammen med kunden om å lage et manus som tok oss gjennom et nettverskmøte. Her er nøkkelen å ha akkurat passe med informasjon. Vi ønsket å bruke karakterer som man kunne fortelle historien med, og sammen med dem oppdage alt som skjer. 

Leveranse

  • Vi har lagd en vennlig film om et kanskje vanskelig tema for mange. Vi håper det blir lettere for flere å benytte dette tilbudet, og finne kraften i sitt eget nettverk!

Det er vanskelig på be om hjelp, og det er vanskelig å tilby hjelp om man ikke blir spurt. For de som er i nettverket ditt vet ikke helt hva som foregår og tør kanskje ikke spørre.