Låste du døra? Og hvor la du nøklene?

«Point and Call» enkelt forklart: neste gang du går ut av huset og låser døra, pek på døra og si høyt: døra er låst! Da husker du det.

Tre illustrerte bussjåfører står på rekke med den ene hånda i været.
Vy sin logo.

Vy

Vy er operatør for to linjer og 44 metrobusser i Trondheim, og skal fra 2021 også kjøre i distriktene i Trøndelag. Det har vært den største omleggingen av kollektivtrafikken i byens historie: nytt linjenett, nye holdeplasser, nytt billettsystem, bussbytte og nye busstyper.

Mål

Vy kom til oss for å få hjelp til å innføre en metode som skal hjelpe sjåførene til å gjøre færre feil i arbeidsdagen: Point and Call.


Utfordring

  • Det er alltid krevende å innføre nye rutiner og nye krav fra ledelsen trenger ikke å bli godt mottatt.
  • Det kan oppleves uvant og litt flaut å stå og peke og snakke til seg selv når det er folk rundt.

Illustrert mann som peker.

Ved å peke eller uttale kuttes feilraten betydelig

Point and call reduserer avvik med cirka 85%

En illustrasjon som viser hjerneaktivitet under læring og når vaner dannes

«Point and call» skjerper hjernen og oppmerksomheten.

Hjernen er jevnt over mer aktiv når du utfører en helt ny handling og er i læreprosess, enn når du utfører en vane.

Hvordan kom vi frem til løsningen

Point and Call brukes flere steder i verden med svært gode resultater. Men undergrunnen i New York er ikke det samme som busstilbudet i Trondheim. Sammen med kunden ble mye tid lagt ned i oversettelsen til norske forhold, og bussjåførenes hverdag.

Leveranse

Filmen leverer det vitenskapelige grunnlaget, de gode argumentene og de praktiske eksemplene. Persongalleri og scener fra filmen er i bruk på flere flater: skilt, infoskjermer, digitale arbeidsverktøy.

En skisse med fire tegninger som viser hvordan en mann ved frokostbordet leser et klokkeslett på ipad, og så sier det høyt
Flagg for canada

TTC Subway Toronto gikk fra 14 nestenulykker ned til fire hendelser.

Årstall: 2015

en illustrasjon av en mann med rødt hår som peker på en ipad

Point and call er en japansk metode

Se videoen for eksemplarisk utførelse!

  • Da det ikke ble gjort noen spesielle tiltak for å forhindre feil, gjorde de 2,38 feil per 100 handlinger.
  • Den største reduksjonen i feil kom ned til 0,38 feil per 100 handlinger med point and call.

    Kilde: Japan Railway Technical Research Institute 1994

55% forbedring

MTA New York City Transit implementerte metoden i september 1996 med en forbedringseffekt på 55%
et bilde av en t-banvogn/subway