Låste du døra?
Og hvor la du nøklene?

«Point and Call» enkelt forklart: neste gang du går ut av huset og låser døra, pek på døra og si høyt: døra e låst! Da husker du det.

Vy point and call
Karakterdesign. Vi tar utgangspunkt i en mal og lager versjoner av denne karakteren: kjønn, hudfarge, høyde, vekt osv. Gir følelsen av at karakterene hører sammen.
Vy

Vy er operatør for to linjer og 44 metrobusser i Trondheim, og skal fra 2021 også kjøre i distriktene i Trøndelag. Det har vært den største omleggingen av kollektivtrafikken i byens historie: nytt linjenett, nye holdeplasser, nytt billettsystem, bussbytte og nye busstyper.

Mål

Vy kom til oss for å få hjelp til å innføre en metode som skal hjelpe sjåførene til å gjøre færre feil i arbeidsdagen: Point and Call.

Utfordring

  • Det er alltid krevende å innføre nye rutiner og nye krav fra ledelsen trenger ikke bli godt mottatt.
  • Det kan oppleves uvant og litt flaut å stå og peke og snakke til seg selv når det er folk rundt.
  • Metoden innføres fordi sjåfører gjør feil: hvordan unngå at sjåførene oppfatter tiltaket som en straff.

Mål

Vy kom til oss for å få hjelp til å innføre en metode som skal hjelpe sjåførene til å gjøre færre feil i arbeidsdagen: Point and Call.

Utfordring

  • Det er alltid krevende å innføre nye rutiner og nye krav fra ledelsen trenger ikke bli godt mottatt .
  • Det kan oppleves uvant og litt flaut å stå og peke og snakke til seg selv men det er folk rundt...
  • Metoden innføres fordi sjåfører gjør feil: hvordan unngå at sjåførene oppfatter tiltaket som en straff.
dude_02

Point and call reduserer avvik med ca 85%

Ved å peke eller uttale kuttes feilraten betydelig.

nevrovitenskap om læring og hjerneaktivitet
nevrovitenskap om læring og hjerneaktivitet

«Point and call» skjerper hjernen og oppmerksomheten.

Hjernen er jevnt over mer aktiv når du utfører en helt ny handling og er i læreprosess, enn når du utfører en vane.

Hvordan kom vi frem til løsningen

Point and Call brukes flere steder i verden med svært gode resultater. Men undergrunnen i New York er ikke det samme som busstilbudet i Trondheim. Sammen med kunden ble mye tid lagt ned i oversettelsen til norske forhold, og bussjåførenes hverdag.

Leveranse/løsning

Filmen leverer det vitenskapelige grunnlaget, de gode argumentene og de praktiske eksemplene. Persongalleri og scener fra filmen er i bruk på flere flater: skilt, infoskjermer, digitale arbeidsverktøy.
Screenshot 2020-10-14 at 16.16.29
canada

TTC Subway Toronto gikk fra 14 nestenulykker ned til fire hendelser.

Årstall 2015

Vy
Japans flagg

Point and call er en japansk metode

Se videoen for eksemplarisk utførelse!

  • Da det ikke ble tatt noen spesielle tiltak for å forhindre feil, gjorde de 2,38 feil per 100 handlinger
  • Den største reduksjonen i feil kom ned til 0,38 feil per 100 handlinger med point and call
    Kilde: Japan Railway Technical Research Institute 1994
Amerikansk flagg

55% forbedring

MTA New York City Transit implementerte metoden i september 1996 med en forbedringseffekt på 55%

Undergrunnsbanen i New York

Effekt

Metoden er under innføring i Trondheim, og vi er spente på resultatene!

Trondheim Kommune

Få fart på IA-arbeidet

Hvordan få bedrifter til å jobbe mer aktivt med inkluderende arbeidsliv?

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning