Hvem er Statsforvalteren?

Alle kjenner stat, fylke og kommune, men hvem i all verden er Statsforvalteren og hva driver hen med?
Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Mål

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi har lagd flere animasjonsfilmer for å forklare nærmere hva dette egentlig går ut på.

 

Utfordring

  • De fleste kommer ikke i befatning med Statsforvalteren og vet ingenting om embedets virke.
  • Virksomhetsområdet er bredt og kan framstå byråkratisk og vanskelig å forstå.

Hvordan vi kom fram til løsningen

Statsforvalteren hadde ikke en etablert visuell filmstil, eller en konsekvent måte å kommunisere med publikum på. Vi utviklet en lett gjenkjennelig illustrasjonsstil med et konsekvent uttrykk, både visuelt og fortellermessig. Dette sørger for at Statsforvalteren snakker med en tydelig stemme til de som skal bruke tjenestene – innbyggerne i regionen.

Leveranse/løsning

Så langt har vi produsert tre filmer med vidt forskjellig innhold. Vi har også laget egne versjoner til Statsforvalterne i Innlandet, Nordland, Oslo og Viken og Vestfold og Telemark.

Hva skjer med førerkortet ditt når helsen svikter? 

Kan du søke om tilskudd for kompetanse- utvikling?