Sykefravær og trivsel på jobb

Hvordan gjøre det lettere å snakke om sykefravær?
idebanken logo

Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap.

Mål

Hvordan kan vi åpne for – og gjøre det mindre skummelt å dele tanker og erfaringer om korttidsfravær på jobb?

 

Utfordring

Det finnes mange årsaker til at folk er borte fra jobb. Korttidsfravær, det grå fraværet, er vanskelig å snakke om uten at folk føler seg mistenkeliggjort. Derfor blir ofte temaet unngått i stillhet, og problemet forblir uløst.

Hvordan vi kom frem til løsningen

For å ufarliggjøre temaet valgte vi, i samarbeid med kunde, å lage en utradisjonell informasjonsfilm som kombinerer realfilm og animasjon.

Innholdet i filmen er basert på anonymiserte intervju med ansatte og ledere. Vi spilte inn en rekke tilbakelente og uhøytidelige samtaler knyttet til forskjellige problemstillinger rundt temaet sykefravær.

I stedet for de intervjuede viser filmen animerte karakterer plassert i autentiske miljøer.

Leveranse

Filmsnutter som inngår i et kursopplegg for bedrifter med mål om å bevisstgjøre og gjøre det lettere å snakke om korttidsfravær. Filmen øverst er en sammensetning av ulike klipp som ble brukt i kurset.

en illustrasjon som viser de ulike karakterene som deltar i denne filmen