Sykefravær og trivsel på jobb

Hvordan gjøre det lettere å snakke om sykefravær?

idébanken logo

Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap.

Mål 

Hvordan kan vi åpne for - og gjøre det mindre skummelt å dele tanker og erfaringer om korttidsfravær på jobb?

Utfordring

Det finnes mange årsaker til at folk er borte fra jobb. Korttidsfravær, det grå fraværet, er vanskelig å snakke om uten at folk føler seg mistenkeliggjort. Derfor blir ofte temaet unngått i stillhet, og problemet forblir uløst. 

Mål 

Åpne for - og gjøre det mindre skummelt å dele tanker og erfaringer om korttidsfravær på jobb.

Utfordring

Det finnes mange årsaker til at folk er borte fra jobb. Korttidsfravær, det grå fraværet, er vanskelig å snakke om uten at folk føler seg mistenkeliggjort. Derfor blir ofte temaet unngått i stillhet, og problemet forblir uløst. 
Illustrert karakter med rødt hår som står på et kjøkken

Hvordan vi kom frem til løsningen

For å ufarliggjøre temaet valgte vi, i samarbeid med kunde, å lage en utradisjonell informasjonsfilm som kombinerer realfilm og animasjon.

Innholdet i filmen er basert på anonymiserte intervju med ansatte og ledere. Vi spilte inn en rekke tilbakelente og uhøytidelige samtaler knyttet til forskjellige problemstillinger rundt temaet sykefravær.

I stedet for de intervjuede viser filmen animerte karakterer plassert i autentiske miljøer.

 

illustrert karakter ligger i sengen sammen med en person som leser bok
illustrert karakter foran buss
Leveranse

Filmsnutter som inngår i et kursopplegg for bedrifter med mål om å bevisstgjøre og gjøre det lettere å snakke om korttidsfravær.

 

Filmen under er en sammensetning av ulike klipp som ble brukt i kurset.

NTNU

Korona-kampanje

NTNU opplever at studentene er lei "maset" om vasking av hender, innsjekk, avstand og vil komme dem i møte med denne kampanjen.

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning