Grunnleggende ferdigheter i

Musikk, kunst og håndverk

Musikk, kunst og håndtverk

Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. I Kunnskapsløftet er disse definert som å kunne lese, regne, uttrykke seg muntlig og skriftlig, og bruke digitale verktøy. Klipp og Lim ble i denne sammenheng forespurt av Nord Universitet og Nasjonalt senter for kunst og kultur om å lage en filmserie som viser hvordan du kan jobbe med grunnleggende ferdigheter innen musikk, kunst og håndtverk.

I disse filmene, som vi løste ved å bruke animasjon, møter vi en rekke fargerike karakterer – lærere, elever og en kjempestor hund og en enda større gjøk for å nevne noen. Vi ønsket å bruke humor og absurde hendelser for å prøve å gjøre stoffet så underholdende som mulig i et forsøk på å holde på seerens oppmerksomhet, samtidig som vi ønsket å gjøre det faglige innholdet så tydelig som mulig. Se filmene og døm selv!