Grunnleggende ferdigheter er noe alle må mestre

Om også elever innen musikk, kunst og håndverk opplever at dette er relevant for deres felt, vil læringsutbyttet bli bedre!

Grunnleggende ferdigheter i kunstfag
Logo KKS

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) bidrar til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i hele opplæringsløpet fra barnehage til lærerutdanning. Nord universitet har ansvaret for senteret.

Mål

På oppdrag fra Nord Universitet og Nasjonalt senter for kunst og kultur skulle vi lage en serie filmer som viste hvordan du kan jobbe med grunnleggende ferdigheter innen musikk, kunst og håndverk.

 

Utfordring

  • Hvordan kan vi bevisstgjøre og inspirere lærene til å utvikle bedre undervisning som bygger på grunnleggende ferdigheter?

De fem grunnleggende ferdighetene i læreplanverket er:

  • Å kunne lese
  • Å kunne skrive
  • Å kunne regne
  • Muntlige ferdigheter
  • Digitale ferdigheter

Leveranse

I disse animasjonsfilmene møter vi en rekke fargerike karakterer – lærere, elever og en kjempestor hund og en enda større gjøk for å nevne noen.