NDLA undervisningsfilmer

Går du på videregående må du ha styr på endel begreper som logisk sikring, intertekstualitet og pnaumatiske bremser. Vi lager informative og underholdende filmer om vanskelige og rotete tema.

Nasjonal Digital Læringsarena

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) produserer fritt tilgjengelige digitale læringsressurser for videregående opplæring. Formålet er å bidra til samarbeid om undervisning og læring, utvikling og deling av kompetanse og stimulering av tjenestetilbud og teknologi innen edtech-sektoren.

De tilbyr vi over 22 000 læringsressurser i 149 eksamensfag. Læringsressursene har høy kvalitet, er faglig oppdatert og de er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og elever. I 2021 hadde plattformen nesten 15 millioner besøk.

Mål

  • Formidle innhold i ulike fagartikler 
  • Gjøre abstrakte begreper forståelige for elever uten noen forkunnskap

 

Utfordring

  • Oversette knirkete fagterminologi til håndfast kunnskap
  • Forenkle og dramatisere uten å miste det faglige innholdet

Korte filmer skal vekke interesse og fungere som en god introduksjon til temaene

Hvordan vi kom frem til løsningen

Dette oppdraget (som veldig mange andre) fungerte også som en opplæring av oss. Vi stiller alle de dumme spørsmålene: «kan vi si det på denne måten, kan vi vise det sånn?» Kunden sitter på fagkunnskapen og må si «nei, en krypteringsnøkkel kan ikke fremstilles som et tohodet troll» eller «ja, vi kan godt bruke en flammekaster til å destruere en lagringsenhet».

Leveranse

Over tjue filmer om alle mulige tema.