Naturindeksen for Norge

En film som viser hvorfor naturindeksen er et flott verktøy for politikere, beslutningstakere og andre som trenger å se hvilken tilstand Norges natur er i.
Illustrasjon, forsker i naturen

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgavene deres er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. De er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet..

Mål

Naturindeks for Norge gir en oversikt over status og utvikling for det biologiske mangfoldet i de store økosystemene. 

Miljødirektoratet hadde behov for en film som kunne fortelle politikere og beslutningstakere hvorfor dette var et flott verktøy for å blant annet stanse tapet av biologisk mangfold.

Illustrasjon fra filmen, en fyr lasser dokumenter ut av en lastebil
Illustrasjon fra filmen, to folk i et helikopter
Illustrasjon fra filmen

Løsningen

Filmen tar for seg et saklig emne, men vi forsøkte å gjøre filmen både underholdende og informativ. Karikerte figurer og overdrivelser gjør at filmen både er humoristisk samtidig som den klarer å formidle hovedpoengene.