Miljødirektoratet

Naturindeks for Norge

Naturindeks for Norge

Naturindeks for Norge gir en oversikt over status og utvikling for det biologiske mangfoldet i de store økosystemene. Naturindeksen vil kunne antyde om vi når målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

Denne filmen forklarer hva Naturindeksen for Norge er og hvorfor den er et flott verktøy for politikere, beslutningstakere og alle andre som trenger å se det komplette bildet av hvilken tilstand Norges natur er i. Filmen ble bestilt av Miljødirektoratet.