Mazemap, veien til en logo

Mazemap logo

Hvordan finne veien til en logo Profilen til MazeMap fronter en digital løsning som interagerer med millioner av mennesker over hele kloden. MazeMapIndoor map and wayfinding MazeMap er en global leverandør av innendørs kart- og navigasjonstjenester for store bygningskomplekser. Mazemap har kunder i over 30 land og brukes blant annet av sykehus, universiteter og flyplasser. […]

Gaupenes vandring

EN illustrasjon av to gauper som står og ligger. en liten n er plassert ovenpå den ene gaupa for å vise likheten i form

Hvor beveger gaupa seg? Alt du ikke visste om gauper i en kort informasjonsfilm for NINA.https://vimeo.com/688296006 NINA Norsk institutt for naturforskning er en norsk stiftelse som forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Mål Ved hjelp av radiomerking har Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i […]

Gal og genial podcast

Gal & Genial Logo. Grønn med hvit skrift

Gal og genial podcast Hvordan kan snedig design få NRK sin podcast til å skinne ekstra sterkt i spilleren? NRK er Norges offentlig eide allmennkringkaster med et bredt radio-, TV-, nett- og podkasttilbud. Mål En artig profil for en podkast på 10 episoder om gale og tidvis geniale vitenskapsfolk Et utrykk som vinker og heier […]

Hjelp, jeg har kjørt på en elg!

elg i veibanen!

Kjør forsiktig, elg i veibanen! Hvordan kan du unngå å kjøre på elg, og hva gjør du om det skjer? Trygg traikk Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet. Mål Filmen ble […]

Bamselegen ordner opp

Bamselegen forside på bok

Bamselegen ordner opp Den morsomste måten å la barna lære hva som skjer i kroppen når man blir syk! I en helt vanlig by,ved en helt vanlig fjord,på et helt vanlig sykehusfinnes det et helt spesielt legekontor. Hit strømmer barn fra fjern ognær i håp om at bamselegeCharlotte og hennes assistentGilbert kan gjøre kosebamsenederes friske. […]

Basisprogrammet i ledelse

Klaus Sonstad foreleser

Engasjerende lederopplæring Hvordan blir du en bedre leder? Bransjeprogrammene (IA) IA-Bransjeprogrammene er en sentral del av Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen setter arbeidsplassen i sentrum, og skal bidra til å forebygge sykefravær og frafall og målrette innsatsen mot lange eller hyppig gjentagende fravær. Mål IA-bransjeprogrammene til næringsmiddelindustrien, bygg og anlegg og leverandørindustrien til olje- […]

Livet under vann

Fotografi av havbunnen med sjøplanter, tang og koraller som vokser på steinene

Livet under vann Making for Ocean gir videregående-elever innsikt i hvordan forbruk påvirker livet i havet. https://vimeo.com/336079043 Action for Ocean Action for Ocean samler kunnskap om hva som skal til for å gjøre havet friskere, hjelper bedrifter til tiltak som nytter og får flere forbrukere til å velge det som er bra. Mål Bærekraft og miljø […]

Få fart på IA-arbeidet

inkluderende arbeidsliv

Hvordan få skikkelig fart på IA-arbeidet? Nøkkelen er å tenke langsiktig og ta tidlig tak i problemene. Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap. Mål NAV/Idébanken ville ha en film som løfter fordelene ved en Inkluderende arbeidsliv-avtale (IA). De ville ha et særlig fokus […]

La mæ få klar det sjøl!

Bilde fra en informasjonsfilm om riktige arbeidsstillinger.

La mæ få klar det sjøl! En førskolelærer som løfter for mye og et barn som vil gjøre ting sjøl er en god kombinasjon for å få ned sykefraværet. Arbeidsmiljøenheten er Trondheim kommunes bedriftshelsetjeneste. De bistår arbeidsgiver, arbeidstakere og vernetjenesten i å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser. Mål Barnehagebarn og eldre på sykehjem har noe til […]

Hva er formålsparagrafen?

Skoleelev

Formålsparagrafen, hva i alle dager er det? …og hva må til for å skape en god samfunnsborger? https://vimeo.com/387381228 Formålsparagrafen 1. august 2020 startet implementeringen av nye lærerplaner i Norge. I den forbindelse er også formålsparagrafen fornyet. Dette er en lovtekst som legger overordnede føringer for opplæring i skolen. Mål Filmene skal brukes som en introduksjon […]