Hvordan finne veien til en logo

Profilen til MazeMap fronter en digital løsning som interagerer med millioner av mennesker over hele kloden.

Mazemap - logosymbol
Mazemap logosymbol og ordbilde

MazeMap
Indoor map and wayfinding

MazeMap er en global leverandør av innendørs kart- og navigasjonstjenester for store bygningskomplekser. Mazemap har kunder i over 30 land og brukes blant annet av sykehus, universiteter og flyplasser.

Mål

  • Lage en funksjonell og identitetsbærende logo.
  • Mazemap må ha en profil som fungerer internasjonalt og over tid.

Utfordring

  • Logoen inngår i et digitalt verktøy. Derfor vil den måtte fungere på mange flater i små størrelser. Den skal brukes over hele verden.


Hvordan vi kom frem til løsningen

  • Kunden behøver en logo som indikerer bevegelse igjennom et tredimensjonalt rom.
  • Formen skal tåle skalering, så den må være enkel.

Et bilde som viser mazemap-logoen på en skjerm utenpå huset som Nasdaq holder til. i usa
MazeMap-logoen på Times Square i New York

Leveranse

  • Vi gjennomførte en designprosess som besto av flere faser. Research, utprøving(skisser) og implementering. Vi hadde hyppige møtepunkter hvor vi diskuterte mulige løsninger. Vi ble enige om en retning som hadde mange gode egenskaper, vi fant veien.

Vi er veldig fornøyd med logoen, den er unik, fungerer godt globalt og den gjenspeiler det produktet vi leverer. Sluttresultatet har absolutt stått til våre forventninger. Vi vil varmt anbefale Klipp og Lim til andre som trenger hjelp med lignende utfordringer!

Thomas Jelle

Adminsistrerende direktør
MazeMap