Formålsparagrafen, hva i alle dager er det?

…og hva må til for å skape en god samfunnsborger?

Formålsparagrafen

1. august 2020 startet implementeringen av nye lærerplaner i Norge. I den forbindelse er også formålsparagrafen fornyet. Dette er en lovtekst som legger overordnede føringer for opplæring i skolen.

Mål

Filmene skal brukes som en introduksjon av formålsparagrafen, og spille opp til refleksjon rundt formålet med opplæringen. Filmene skal også bidra til at lærerne skal kunne se en direkte relevans for sin arbeidshverdag.

 

Utfordring

Formålsparagrafens er et viktig dokument som legger føringer for hele opplæringen i skolen. Noen lærere er veldig opptatt av dette, men ikke alle er like bevisste. Mange ser kun sitt fag og sitt kompetansemål, mens formålsparagrafen snakker mye om læring på tvers av fag. Hvordan kan vi skape engasjement rundt en såpass kronglete og teoretisk tekst?

Leveranse

Vi ønsket å levendegjøre lovteksten med de den gjelder. Vi utfordret både lærere og elever til å reflektere rundt ordlyden og hva formålsparagrafen egentlig betyr, og svarene fanget vi på film.

«I forbindelse med fagfornyelsen ønsket vi å lage en film om skolens formålsparagraf og henvendte oss til Klipp og Lim for å få hjelp til dette. Gjennom godt og kreativt samarbeid drøftet vi tanker og ideer. Resultatet ble en fin film som både opplyser om skolens formål og verdigrunnlag og som inspirerer til å jobbe bredt med skolens samfunnsoppdrag».

Cecilie-Marie Karlsen Utviklingsveileder DEKOM

DEKOM logo