Formålsparagrafen, hva i alle dager er det?

Vi tok et dypdykk i innhold og formuleringer som ikke er så enkle å forstå for alle, og laget en serie filmer som forklarer og drøfter hva formålsparagrafen handler om. 

Dekom logo

Oppdragsgiver er DEKOM, kompetansenettverket for skolene i Malvik og Trondheim.

1. august startet implementeringen av nye lærerplaner i Norge. I den forbindelse er også formålsparagrafen fornyet. Dette er en lovtekst som legger overordnede føringer for opplæring i skolen.

Mål

  • Filmene skal brukes som en introduksjon av formålsparagrafen, og spille opp til refleksjon rundt formålet med opplæringen. Filmene skal også bidra til at lærerne skal kunne se en direkte relevans for sin arbeidshverdag.

Utfordring

  • Formålsparagrafens er et viktig dokument som legger føringer for hele opplæringen i skolen. Noen lærere er veldig opptatt av dette, men ikke alle er like bevisste. Mange ser kun sitt fag og sitt kompetansemål, mens formålsparagrafen snakker mye om læring på tvers av fag. Hvordan kan vi skape engasjement rundt en såpass kronglete og teoretisk tekst? 

1. august startet implementeringen av nye lærerplaner i Norge. I den forbindelse er også formålsparagrafen fornyet. Dette er en lovtekst som legger overordnede føringer for opplæring i skolen.

Mål

  • Filmene skal brukes som en introduksjon av formålsparagrafen, og spille opp til refleksjon rundt formålet med opplæringen. Filmene skal også bidra til at lærerne skal kunne se en direkte relevans for sin arbeidshverdag.

Utfordring

  • Formålsparagrafens er et viktig dokument som legger føringer for hele opplæringen i skolen. Noen lærere er veldig opptatt av dette, men ikke alle er like bevisste. Mange ser kun sitt fag og sitt kompetansemål, mens formålsparagrafen snakker mye om læring på tvers av fag. Hvordan kan vi skape engasjement rundt en såpass kronglete og teoretisk tekst? 

Løsning

Vi ønsket å levendegjøre lovteksten med de den gjelder. Vi utfordret både lærere og elever til å reflektere rundt ordlyden og hva formålsparagrafen egentlig betyr, og svarene fanget vi på film.

«I forbindelse med fagfornyelsen ønsket vi å lage en film om skolens formålsparagraf og henvendte oss til Klipp og Lim for å få hjelp til dette.
Gjennom godt og kreativt samarbeid drøftet vi tanker og ideer. Resultatet ble en fin film som både opplyser om skolens formål og verdigrunnlag og som inspirerer til å jobbe bredt med skolens samfunnsoppdrag».

Cecilie-Marie Karlsen Utviklingsveileder DKOM

Trondheim Kommune

Få fart på IA-arbeidet

Hvordan få bedrifter til å jobbe mer aktivt med inkluderende arbeidsliv?

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning