Feiring av nye statsborgere

En feiring av nye statsborgere Hvordan er det å bli norsk og hvordan var det første møtet med nordmenn? Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Mål Etter […]

Trondheim kommune

Hvordan fungerer et nettverksmøte? Nettverksmøter baserer seg på at alle har et nettverk rundt seg som kan være til hjelp, bare de blir invitert inn og får lov til å bidra. Nettverksmøter er et tilbud som gjør det lettere å selv kontrollere hva som skjer.  https://vimeo.com/773318430 Barne og familietjenesten Barne- og familietjenesten kan gi råd […]

Barne-tv med Bamselegen

Innspilling av NRK Super sin barne-tv-serie Bamselegen. På dette bildet ser vi studio som ligner et rom på et sykehus, den menneskelige legen Charlotte og medhjelperen hennes som er dukken og karakteren Gilbert. Kamerafolk står rundt og filmer.

Medisinsk muppetshow Gilbert er en lettskremt hjelper som letter på stemninga når syke bamser kommer inn for behandling. Vi har laget Gilbert og resten av dukkene til Bamselegen på NRK Super. Bamselegen-universet er kjent fra NRK Super og er basert på et dansk konsept. Klipp og Lim har laget dukkene i serien. Serien kan sees […]

Olavsfest

Forsiden på festivalavisa til Olavsfest som viser hovedtemaet Rettferdighet. En mann med langt hår og krøller med hvitt bind foran øynene som hovedbilde.

Nerdefest for designavdelingen Et koldtbord av typografi og designavgjørelser ventet oss da vi fikk lov til å designe en avis fra bunnen av for Olavsfest. Olavsfest er en kulturfestival som arrangeres i Trondheim rundt olsok hvert år. Arrangementene foregår på scener over hele byen; blant andre Nidarosdomen, Vår Frue kirke og Byscenen, samt på utescener […]

JUBA JUBA

Juba Juba! En barnefestival i hjertet av Trondheim. Juba Juba er en kulturell oppdagelsesreise i hjertet av Trondheim for barn fra 0-12 år og familiene deres. Barnefestivalen skal være inspirerende, sjangerfri, inkluderende og styrke felleskap på tvers av tilhørighet, ståsted og generasjoner. Mål Vi fikk oppdraget med å lage plakat og profil til Juba Juba. […]

SteinSaksPapir

Barn i parken

SteinSaksPapir Trondheim kommune har laget en ambisiøs plan for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge ved hjelp av sterke felleskap. Vi har hjulpet til med kommunikasjonen.https://vimeo.com/802623646 SteinSaksPapir er et politisk vedtatt retnings- og kunnskapsgrunnlag som er felles for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Med dette har man fått felles plattform […]

En festival for kreativitet, nysgjerrighet og skaperglede!

Skaperglede på Skaperfest En festival for kreativitet, nysgjerrighet og skaperglede!https://youtu.be/E3ghgi7iI5w Skaperfest er en årlig festival, som samler og oppfordrer kreative mennesker til å hoppe ut i det og sette liv til ideene man går å bærer på. Mål Med avlyst festival som følge av covid-19, ønsket Trondheim Skaperfest å kunne holde interessen oppe og motivere […]

Endelig en film om internkontroll!

En dukkefilm som forteller hvordan man kan skape engasjement rundt temaet internkontroll.

Endelig en film om internkontroll! Hvordan skape engasjement rundt et tema som fremkaller nervøse rykninger hos ledere og ansatte. KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkes-kommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. Mål Internkontroll synes ikke, men mangler den blir det fort […]

I Trondheim reiser vi med nanoteknologi

En scene fra en informasjonsfilm om NTNUs NANO-lab.

Det minste i verden Bli med og se hva NTNUs NanoLab holder på med og få en sneak-peek på hvordan framtida blir. NTNU Nano koordinerer og fremmer forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer. Deres renrom NTNU NanoLab er del av initiativet NTNU Nano, og leder av nasjonale NorFab, Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility. Utfordring […]

Roan eggpakkeri

Egg med glede! Roan eggpakkeri leverer egg av topp kvalitet fra frittgående høner på Fosen. Vi har fått lov til å lage den nye emballasjen! Roan Eggpakkeri får eggene sine fra seks produsenter i Trøndelag, og pakker eggene for salg i butikk. De har også en egen avdeling hvor de produserer eggprodukter til bakeri.  Mål […]