SteinSaksPapir

Trondheim kommune har laget en ambisiøs plan for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge ved hjelp av sterke felleskap. Vi har hjulpet til med kommunikasjonen.
Trondheim kommene

SteinSaksPapir er et politisk vedtatt retnings- og kunnskapsgrunnlag som er felles for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Med dette har man fått felles plattform som legger føringer for hva kommunen skal tilby og hvordan dette skal jobbes fram.

Mål

Her blir politikere, forskere, ansatte og resten av befolkningen i kommunen invitert til en omfattende dugnad.

Utfordring

Basert på ferske ideer rundt velferd og samhandling ønsker kommunen å vise sine ansatte nye måter å oppnå sine mål på. For å få til dette må alle involverte møtes med tydelig og engasjerende kommunikasjon.

Stein, saks, papir er en lek hvor flaks og tilfeldigheter avgjør hvem som vinner og taper

Strategidokumentet, 2018

Jenter som ser mot kamera
Laptop
T-skjorte

Logo viser muligheter og endring!

Vi har laget en positiv profil som symboliserer flere muligheter og nye veier. Bevegelsen i logo er en indikasjon på en korsvei i et liv, hvor man har flere muligheter videre.

SteinSaksPapir logo

Oppvekst er et felles ansvar

Noen av de viktigste målsettingene i SteinSaksPapir er å bekjempe mobbing, utenforskap, digital netthets og seksuelle krenkelser. Det offentlige skal gjøre sitt, men her må alle innbyggere være med og gi sitt bidrag. Oppvekst er et felles ansvar.

Oppvekst er et felles ansvar

Noen av de viktigste målsettingene i SteinSaksPapir er å bekjempe mobbing, utenforskap, digital netthets og seksuelle krenkelser. Det offentlige skal gjøre sitt, men her må alle innbyggere være med og gi sitt bidrag. Oppvekst er et felles ansvar.

Hvordan gikk vi fram

Vi laget noen retningslinjer for kommunikasjonen:

  • Positiv forsterking
  • Tydelig og utvetydig språk
  • Vise de gode eksemplene som inspirerer


Vår anbefaling var å først skape bred kjennskap til prosjektet innad i kommunen før vi kommuniserte eksternt. Oppgaven i første omgang var derfor å lage strategier for intern kommunikasjon med tydeliggjøring av budskap. I tillegg utviklet vi en egen visuell identitet med et friskt uttrykk og presentasjonsmateriell for både fysiske og digitale flater.

Det ble raskt klart at oppdragsgiveren hadde store behov for fleksible løsninger på nett for å nå unike målgrupper eller skreddersy innhold til bestemte anledninger. Løsningen ble å utvikle en lavterskelmetode for produksjon av nettsider. Noe som tillater kontinuerlig tilpasning, uten stor tidsbruk. Med dette fulgte vi en gjeng stolte ledere som presenterte innholdet ut i organisasjonen.

Vi har levert

  • Grafisk profil
  • Informasjonsfilm
  • Presentasjonsmateriell
  • Nettside
Busskur
Plakat om SteinSaksPapir

Ulike stemmer skal få komme til orde

Kommunen skal være åpen for at det finnes andre meninger og andre måter å forstå virkeligheten.

Barn og unge lever sine liv på ulike arenaer, og kommunen må jobbe opp imot de mange relasjonene og nettverkene de er en del av.

NAKU

Se nettsiden til SteinSaksPapir

Barn og unge lever sine liv på ulike arenaer, og kommunen må jobbe opp imot de mange relasjonene og nettverkene de er en del av.