SteinSaksPapir

Trondheim kommune har laget en ambisiøs plan for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge ved hjelp av sterke felleskap. Vi har hjulpet til med kommunikasjonen.

SteinSaksPapir er et politisk vedtatt retnings- og kunnskapsgrunnlag som er felles for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Med dette har man fått felles plattform som legger føringer for hva kommunen skal tilby og hvordan dette skal jobbes fram.

Mål

Her blir politikere,  forskere, ansatte og resten av befolkningen i kommunen invitert til en omfattende dugnad.

Utfordring

Basert på ferske ideer rundt velferd og samhandling  ønsker kommunen å vise sine ansatte nye måter å oppnå sine mål på. For å få til dette må alle involverte møtes med tydelig og engasjerende kommunikasjon. 

Mål

Her blir politikere,  forskere, ansatte og resten av befolkningen i kommunen invitert til en omfattende dugnad.

Utfordring

Basert på ferske ideer rundt velferd og samhandling  ønsker kommunen å vise sine ansatte nye måter å oppnå sine mål på. For å få til dette må alle involverte møtes med tydelig og engasjerende kommunikasjon. 

Stein, saks, papir er en lek hvor flaks og tilfeldigheter avgjør hvem som vinner og taper.

Strategidokument, 2018

SteinSaksPapir barn
SteinSaksPapir t-skjorte
SteinSaksPapir nettside
SteinSaksPapir merch
SteinSaksPapir barn
SteinSaksPapir t-skjorte
SteinSaksPapir merch
SteinSaksPapir nettside

Logo viser muligheter og endring!

Vi har laget en positiv profil som viser til flere muligheter og nye veier. Bevegelsen i logo er en indikasjon på en korsvei i en livslinje, hvor man har flere muligheter videre.

Logo viser muligheter og endring!

Vi har laget en positiv profil som viser til flere muligheter og nye veier. Bevegelsen i logo er en indikasjon på en korsvei i en livslinje, hvor man har flere muligheter videre.

Oppvekst er et felles ansvar

Noen av de viktigste målsettingene i SteinSaksPapir er å bekjempe mobbing, utenforskap, digital netthets og seksuelle krenkelser. Det offentlige skal gjøre sitt, men her må alle innbyggere være med og gi sitt bidrag. Oppvekst er et felles ansvar.

SteinSaksPapir foto

Oppvekst er et felles ansvar

Noen av de viktigste målsettingene i SteinSaksPapir er å bekjempe mobbing, utenforskap, digital netthets og seksuelle krenkelser. Det offentlige skal gjøre sitt, men her må alle innbyggere være med og gi sitt bidrag. Oppvekst er et felles ansvar.

Hvordan gikk vi fram

Vi laget noen retningslinjer for kommunikasjonen:
  • Positiv forsterking
  • Tydelig og utvetydig språk
  • Vise de gode eksemplene som inspirerer

Leveranse

Vår anbefaling var at man først skapte en bred kjennskap til prosjektet innad i kommunen før man kommuniserte eksternt. Oppgaven i første omgang var derfor å lage strategier for intern kommunikasjon med tydeliggjøring av budskap. I tillegg ble det utviklet en egen visuell identitet med et friskt uttrykk, presentasjonsmateriell for diverse flater og digitale verktøy.

 

Det ble raskt klart at oppdragsgiveren hadde store behov for fleksible løsninger på nett for å nå unike målgrupper eller skreddersy innhold til bestemte anledninger. Løsningen ble å utvikle en lavterskelmetode for produksjon av nettsider. Noe som tillater kontinuerlig tilpasning, uten stor tidsbruk. Med dette fulgte vi en gjeng stolte ledere som presenterte innholdet ut i organisasjonen.

 

Vi har levert
  • Grafisk profil
  • Informasjonsfilm
  • Presentasjonsmateriell
  • Nettside
steinsakspapir busskur
SteinSaksPapir tilhørighet
SteinSaksPapir plakat
SteinSaksPapir plakat

Ulike stemmer skal få komme til orde.

Kommunen skal være åpen for at det finnes andre meninger og andre måter å forstå virkeligheten.

SteinSaksPapir

Ulike stemmer skal få komme til orde.

Kommunen skal være åpen for at det finnes andre meninger og andre måter å forstå virkeligheten.

Ulike stemmer skal få komme til orde.

Kommunen skal være åpen for at det finnes andre meninger og andre måter å forstå virkeligheten.

Barn og unge lever sine liv på ulike arenaer, og kommunen må jobbe opp imot de mange relasjonene og nettverkene de er en del av.

Barn og unge lever sine liv på ulike arenaer, og kommunen må jobbe opp imot de mange relasjonene og nettverkene de er en del av.

SteinSaksPapir Nettside

Se nettsiden vi laget for SteinSaksPapir

På nettsiden finner du artikler og informasjon for deg som vil lære mer om hele Trondheims oppvekststrategi

VY

Point and call

Metoden som hjelper sjåførene i Trondheim å huske alle nye ruter og rutiner

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning