Hvor beveger gaupa seg?

Alt du ikke visste om gauper i en kort informasjonsfilm for NINA.

NINA

Norsk institutt for naturforskning er en norsk stiftelse som forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning.

Mål

Ved hjelp av radiomerking har Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i snart 40 år overvåket gaupebestanden i Norge. NINA ville formidle denne forskningen til allmenheten.


Utfordring

Rådata fra radiomerking er spennende for (ganske få) spesielt interesserte. NINA ville lage en film som kunne engasjere den jevne nordmann, og være en fast del av utstillingene på de fire rovdyrsentrene i Norge. Og den måtte fungere uten lyd!

Illustrasjon av en rype som står i lyngen
En illustrasjon av en mus som sitter på spiser på en stubbe

Vår løsning

Gaupa er kanskje det mest eksotiske og sky rovdyret vi har i Norge. Når vi begynte å sette oss inn i forskningsmaterialet dukket det opp mye som vi syntes var gøy å fortelle om.

Visste du at halvvoksne gaupeunger er like udugelige som tenåringer?

Visste du at én gaupe spiser opptil 40 rådyr i løpet av en vinter?

Ved å kombinere kartdata og funfacts lagde vi en film om fire ulike gauper gjennom ett år. Filmen er utsøkt illustrert av vår egen Nerdrum (Svein Erik Okstad) med musikk av Syncpoint. 

Illustrasjon av gaupe som sitter på en stein
Plakat med teksten Gaupefamilien kan spise 40 rådyr i løpet av vinteren.
Illustrasjon av gaupe som jakter
Illustrasjon av rådyr som står i snøen. Den har oppdaget gaupa.

Om fontvalget

Noe av det som kjennetegner en gaupe er ører med spisse dusker, lange bein, og poter som er store i forhold til resten av kroppen. Halen er kort og kinnskjegget langt. 

Valget av font til prosjektet landet på Tuppence, en skriftfamilie som kjennetegnes av omvendte kontraster med tykke seriffer og slanke hår- og grunnstreker på bokstavene – ikke ulikt kroppen, beina og potene til gaupa. 
EN illustrasjon av to gauper som står og ligger. en liten n er plassert ovenpå den ene gaupa for å vise likheten i form
En illustrasjon av en gaupe på grønn bakgrunn. En stor G er plassert over gaupa for å vise sammenhengen mellom illustrert og typografisk form