Feiring av nye statsborgere

En feiring av nye statsborgere Hvordan er det å bli norsk og hvordan var det første møtet med nordmenn? Statsforvalteren i Trøndelag Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Mål Etter […]

SteinSaksPapir

Barn i parken

SteinSaksPapir Trondheim kommune har laget en ambisiøs plan for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge ved hjelp av sterke felleskap. Vi har hjulpet til med kommunikasjonen.https://vimeo.com/802623646 SteinSaksPapir er et politisk vedtatt retnings- og kunnskapsgrunnlag som er felles for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Med dette har man fått felles plattform […]

Barne-tv med Bamselegen

Innspilling av NRK Super sin barne-tv-serie Bamselegen. På dette bildet ser vi studio som ligner et rom på et sykehus, den menneskelige legen Charlotte og medhjelperen hennes som er dukken og karakteren Gilbert. Kamerafolk står rundt og filmer.

Medisinsk muppetshow Gilbert er en lettskremt hjelper som letter på stemninga når syke bamser kommer inn for behandling. Vi har laget Gilbert og resten av dukkene til Bamselegen på NRK Super. Bamselegen-universet er kjent fra NRK Super og er basert på et dansk konsept. Klipp og Lim har laget dukkene i serien. Serien kan sees […]

Endelig en film om internkontroll!

En dukkefilm som forteller hvordan man kan skape engasjement rundt temaet internkontroll.

Endelig en film om internkontroll! Hvordan skape engasjement rundt et tema som fremkaller nervøse rykninger hos ledere og ansatte. KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkes-kommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. Mål Internkontroll synes ikke, men mangler den blir det fort […]

Hva er formålsparagrafen?

Skoleelev

Formålsparagrafen, hva i alle dager er det? …og hva må til for å skape en god samfunnsborger? https://vimeo.com/387381228 Formålsparagrafen 1. august 2020 startet implementeringen av nye lærerplaner i Norge. I den forbindelse er også formålsparagrafen fornyet. Dette er en lovtekst som legger overordnede føringer for opplæring i skolen. Mål Filmene skal brukes som en introduksjon […]

Du har rett på et trygt og godt skolemiljø

Marco Elsafadi

Aktivitetsplikt i skolen Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis du ikke får hjelp fra skolen, kan du ta kontakt med Statsforvalteren. Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd […]

Point and call

Tre illustrerte bussjåfører står på rekke med den ene hånda i været.

Låste du døra? Og hvor la du nøklene? «Point and Call» enkelt forklart: neste gang du går ut av huset og låser døra, pek på døra og si høyt: døra er låst! Da husker du det. Vy Vy er operatør for to linjer og 44 metrobusser i Trondheim, og skal fra 2021 også kjøre i distriktene i Trøndelag. […]

«Træge Trøndelag»

Par på stranden

Træge Trøndelag Når det viktigste i ferien er tid. Trøndelag Reiseliv AS er landsdelselskap for Trøndelag. I tett samarbeid med destinasjonsselskapene og reiselivsnæringen jobber de med å etablere og videreutvikle Trøndelag som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av trønderske reiselivsprodukter til det beste for økt verdiskaping, sysselsetting, bosetting og allmenne […]

Komisk korona-kampanje

Koronadyret NTNU opplevde at studentene var lei maset om vasking av hender, innsjekk og avstand. De ville komme dem i møte med en ørlittegrann gøyal kampanje om den globale pandemi. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. […]

Sykefravær og trivsel på jobb

Scene fra filmen om korttidsfravær

Sykefravær og trivsel på jobb Hvordan gjøre det lettere å snakke om sykefravær?https://player.vimeo.com/video/672697060 Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap. Mål Hvordan kan vi åpne for – og gjøre det mindre skummelt å dele tanker og erfaringer om korttidsfravær på jobb?   Utfordring Det […]