Aktivitetsplikt i skolen

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis du ikke får hjelp fra skolen, kan du ta kontakt med Statsforvalteren.

Marco Elsafadi
Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Mål

Vi fikk i oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag å lage en film om aktivitetsplikten i skolen, som skal snakke til elever og deres foreldre.

Utfordring

På en enkel og engasjerende måte informere barn og unge og deres foreldre om de forskjellige stegene i aktivitetsplikten 9A.

Ta kontakt med

Statsforvalteren

Løsning

Vi fikk kontakt med tidligere basketballstjerne og vinneren av mesternes mester i 2014, Marco Elsafadi. Han har lenge hatt et engasjement for barn og ungdom, og har blant annet stiftet organisasjonen New Page, som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom og temaer knyttet til dette.

Elsafadi er nå en ettertraktet foredragsholder, som daglig er i kontakt med målgruppen vår. I filmen om aktivitetsplikten er han formidler foran kamera, og forklarer på en engasjerende måte hva aktivitetsplikten er. Filmen har ellers et enkelt og effektivt uttrykk, hvor vi har kuttet rått i bildene og supplert med tekst for å underbygge de viktigste momentene.