Én dag med konferanse-TV for Statsforvalteren

Komiker Lars Berrum på scenen.

Én dag med konferanse-TV for Statsforvalteren I koronaåret 2020 ble Statsforvalterens årlige Omsorgskonferanse avviklet på nett. Når 700 mennesker hadde satt av en arbeidsdag for å følge vår livesending måtte vi gjøre vårt for at de fikk godt utbytte av dagen. Omsorgskonferansen  Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag, i samarbeid med kommunene og utviklingssenteret for […]

La oss redde fjellreven!

Fjellreven

La oss redde fjellreven! Fjellreven regnes som en truet dyreart i Norge og Sverige. Et EU-støttet prosjekt, Felles Fjellrev, har gjort mye for å få opp bestanden, men det er viktig at også unge får et forhold til arten.https://vimeo.com/799846425/fc5e502c77 Om avsenderen Felles Fjellrev I og II var to norsk-svensk Interregprosjekter som skulle bevare og utvikle […]

Nye museumsopplevelser på Ringve og Rockheim

Nye opplevelser på museum Slik skapte vi oppmerksomhet rundt Rockheim og Ringve Musikkmuseum sine utstillinger. Museene i Sør-Trøndelag (MiST) MiST er en av regionens største kulturinstitusjoner og består av 12 museer og 27 besøkssteder. MiST tar vare på, produserer og formidler kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og en rekke publikumstilbud tilpasset […]