Barne-tv med Bamselegen

Innspilling av NRK Super sin barne-tv-serie Bamselegen. På dette bildet ser vi studio som ligner et rom på et sykehus, den menneskelige legen Charlotte og medhjelperen hennes som er dukken og karakteren Gilbert. Kamerafolk står rundt og filmer.

Medisinsk muppetshow Gilbert er en lettskremt hjelper som letter på stemninga når syke bamser kommer inn for behandling. Vi har laget Gilbert og resten av dukkene til Bamselegen på NRK Super. Bamselegen-universet er kjent fra NRK Super og er basert på et dansk konsept. Klipp og Lim har laget dukkene i serien. Serien kan sees […]

Bamselegen ordner opp

Bamselegen forside på bok

Bamselegen ordner opp Den morsomste måten å la barna lære hva som skjer i kroppen når man blir syk! I en helt vanlig by,ved en helt vanlig fjord,på et helt vanlig sykehusfinnes det et helt spesielt legekontor. Hit strømmer barn fra fjern ognær i håp om at bamselegeCharlotte og hennes assistentGilbert kan gjøre kosebamsenederes friske. […]

Basisprogrammet i ledelse

Klaus Sonstad foreleser

Engasjerende lederopplæring Hvordan blir du en bedre leder? Bransjeprogrammene (IA) IA-Bransjeprogrammene er en sentral del av Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen setter arbeidsplassen i sentrum, og skal bidra til å forebygge sykefravær og frafall og målrette innsatsen mot lange eller hyppig gjentagende fravær. Mål IA-bransjeprogrammene til næringsmiddelindustrien, bygg og anlegg og leverandørindustrien til olje- […]

La mæ få klar det sjøl!

Bilde fra en informasjonsfilm om riktige arbeidsstillinger.

La mæ få klar det sjøl! En førskolelærer som løfter for mye og et barn som vil gjøre ting sjøl er en god kombinasjon for å få ned sykefraværet. Arbeidsmiljøenheten er Trondheim kommunes bedriftshelsetjeneste. De bistår arbeidsgiver, arbeidstakere og vernetjenesten i å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser. Mål Barnehagebarn og eldre på sykehjem har noe til […]

Hva er formålsparagrafen?

Skoleelev

Formålsparagrafen, hva i alle dager er det? …og hva må til for å skape en god samfunnsborger? https://vimeo.com/387381228 Formålsparagrafen 1. august 2020 startet implementeringen av nye lærerplaner i Norge. I den forbindelse er også formålsparagrafen fornyet. Dette er en lovtekst som legger overordnede føringer for opplæring i skolen. Mål Filmene skal brukes som en introduksjon […]

Du har rett på et trygt og godt skolemiljø

Marco Elsafadi

Aktivitetsplikt i skolen Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis du ikke får hjelp fra skolen, kan du ta kontakt med Statsforvalteren. Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd […]

Slik fungerer gradsstrukturen!

Stillbilde fra filmen Slik fungerer gradsstrukturen

Slik fungerer gradsstrukturen Å velge utdanning kan være skumle saker, og mange spørsmål dukker opp når søknadsfristen nærmer seg. Hvilket studie bør jeg ta? Er årsstudium bortkastet? Hva betyr integrert master? Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og […]

Vestfrontens hemmeligheter

Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Vestfrontens mysterier På Vestfronten finner du ikke bare engler og helgener, men også Bob Dylan, en arkitekt med høydeskrekk og minst én elefant. Og personen som er ansvarlig for at Nidarosdomen aldri vil bli helt ferdig. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidarosdomen og Erkebispegården i […]

NDLA – Undervisningsfilmer for norske videregående skoler

NDLA undervisningsfilmer Går du på videregående må du ha styr på endel begreper som logisk sikring, intertekstualitet og pnaumatiske bremser. Vi lager informative og underholdende filmer om vanskelige og rotete tema. Nasjonal Digital Læringsarena Nasjonal digital læringsarena (NDLA) produserer fritt tilgjengelige digitale læringsressurser for videregående opplæring. Formålet er å bidra til samarbeid om undervisning og […]

Lær matematikk på nett

Faktorama

Faktorama Faktorama er laget for elever som trenger å øve på grunnleggende ferdigheter i matematikk. Cappelen Damm Utdanning Cappelen Damm Utdanning er et av Norges største fagmiljøer for læremidler og fagbøker. Klipp og Lim har i en årrekke produsert animasjonsfilmer som inngår i e-læring rettet mot videregående skole. Mål Cappelen Damm kontaktet oss da de […]