Hjelp, jeg har kjørt på en elg!

elg i veibanen!

Kjør forsiktig, elg i veibanen! Hvordan kan du unngå å kjøre på elg, og hva gjør du om det skjer? Trygg traikk Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet. Mål Filmen ble […]

Trondheims fineste trær

Trondheims fineste trær Vi har designet en kortreist bok om korte turer til fine trær og skogsområder i Trondheim. Her finner du kjempetrær, furugubber og naturreservater som ligner tropiske jungler. Forlaget Marvin AS eies og drives av Lise Andersen Wiseth og Marvin Wiseth. Idéen med forlaget er i hovedsak å utgi bøker som omhandler Trøndelag. […]

Gaupenes vandring

EN illustrasjon av to gauper som står og ligger. en liten n er plassert ovenpå den ene gaupa for å vise likheten i form

Hvor beveger gaupa seg? Alt du ikke visste om gauper i en kort informasjonsfilm for NINA.https://vimeo.com/688296006 NINA Norsk institutt for naturforskning er en norsk stiftelse som forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Mål Ved hjelp av radiomerking har Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i […]

Livet under vann

Fotografi av havbunnen med sjøplanter, tang og koraller som vokser på steinene

Livet under vann Making for Ocean gir videregående-elever innsikt i hvordan forbruk påvirker livet i havet. https://vimeo.com/336079043 Action for Ocean Action for Ocean samler kunnskap om hva som skal til for å gjøre havet friskere, hjelper bedrifter til tiltak som nytter og får flere forbrukere til å velge det som er bra. Mål Bærekraft og miljø […]

Få fart på IA-arbeidet

inkluderende arbeidsliv

Hvordan få skikkelig fart på IA-arbeidet? Nøkkelen er å tenke langsiktig og ta tidlig tak i problemene. Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap. Mål NAV/Idébanken ville ha en film som løfter fordelene ved en Inkluderende arbeidsliv-avtale (IA). De ville ha et særlig fokus […]

NINA – Stop Arctic Aliens

Illustrert bilde som viser en isbjørn og tre andre karakterer som skal på tur i de arktiske strøk.

Liten maur kan velte stort økosystem De arktiske strøk er en sårbar region. Fremmede arter som ikke hører hjemme her kan forskyve balansen i naturen. NINA Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur og samfunn. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering.  Mål […]

Naturindeksen i Norge

Naturindeksen i Norge, en illustrasjon av hjort som kikker inn i evigheten.

Naturindeksen for Norge En film som viser hvorfor naturindeksen er et flott verktøy for politikere, beslutningstakere og andre som trenger å se hvilken tilstand Norges natur er i. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgavene deres er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. De er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- […]

NVE – Flomsikring

NVE Illustrasjon oversiktsfigur over flom og erosjon

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig flomsikring Det er et stort behov for presis informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. NVE lager derfor den digitale Sikringshåndboka, som skal være gratis og åpen for alle. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte landets vann- og […]

Moskusstien

Moskusstien

Moskusstien På oppdrag fra Statens Naturoppsyn skulle vi fortelle at fotturister om stien og fordelene med den: At de som følger denne stien vil ha gode sjanser for å få øye på moskus, samtidig som de ikke forstyrrer villreinens trekk og fjellrevhi. Moskusstien er en merket sti hvor du kan velge rundturer med ulik lengde, […]

La oss redde fjellreven!

Fjellreven

La oss redde fjellreven! Fjellreven regnes som en truet dyreart i Norge og Sverige. Et EU-støttet prosjekt, Felles Fjellrev, har gjort mye for å få opp bestanden, men det er viktig at også unge får et forhold til arten.https://vimeo.com/799846425/fc5e502c77 Om avsenderen Felles Fjellrev I og II var to norsk-svensk Interregprosjekter som skulle bevare og utvikle […]