Lønnsoppgjøret på tre minutter

Illustrerte karakterer sitter i forhandlinger i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Lønnsoppgjøret på tre minutter Lønnsoppgjør er kompliserte saker. Hvordan fungerer det egentlig, og hva betyr ord som frontfagramme, overheng og glidning? Finansforbundet Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren. De representerer over 32 000 medlemmer fra 300 bedrifter. Mål Finansforbundet ønsket seg en film som på en kort, enkel og underholdende måte forklarer deres medlemmer hva […]

Point and call

Tre illustrerte bussjåfører står på rekke med den ene hånda i været.

Låste du døra? Og hvor la du nøklene? «Point and Call» enkelt forklart: neste gang du går ut av huset og låser døra, pek på døra og si høyt: døra er låst! Da husker du det. Vy Vy er operatør for to linjer og 44 metrobusser i Trondheim, og skal fra 2021 også kjøre i distriktene i Trøndelag. […]

«Træge Trøndelag»

Par på stranden

Træge Trøndelag Når det viktigste i ferien er tid. Trøndelag Reiseliv AS er landsdelselskap for Trøndelag. I tett samarbeid med destinasjonsselskapene og reiselivsnæringen jobber de med å etablere og videreutvikle Trøndelag som et helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av trønderske reiselivsprodukter til det beste for økt verdiskaping, sysselsetting, bosetting og allmenne […]

Komisk korona-kampanje

Koronadyret NTNU opplevde at studentene var lei maset om vasking av hender, innsjekk og avstand. De ville komme dem i møte med en ørlittegrann gøyal kampanje om den globale pandemi. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. […]

Sykefravær og trivsel på jobb

Scene fra filmen om korttidsfravær

Sykefravær og trivsel på jobb Hvordan gjøre det lettere å snakke om sykefravær?https://player.vimeo.com/video/672697060 Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forskning og annen kunnskap. Mål Hvordan kan vi åpne for – og gjøre det mindre skummelt å dele tanker og erfaringer om korttidsfravær på jobb?   Utfordring Det […]

Pupp og Tobb

Pupp og Tobb, bilde av en fotobakgrunn hvor barn kan putte hodene inn i hull i papp-platen og ta bilde av seg selv som figurene fra kampanjen

Pupp og Tobb Selvsagt er det er en god idé å bruke en pupp som hovedkarakter i en musikkvideo! Men hvordan vil dette generere flere innmeldinger av barn i TOBB? Boligbyggelaget TOBB TOBB er Midt-Norges største boligbyggelag og har bygget og forvaltet boliger for sine medlemmer siden 1945. TOBB har i dag 73 000 medlemmer. […]

Hvem er Statsforvalteren?

Statsforvalteren

Hvem er Statsforvalteren? Alle kjenner stat, fylke og kommune, men hvem i all verden er Statsforvalteren og hva driver hen med? Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Mål Statsforvalteren […]

Én dag med konferanse-TV for Statsforvalteren

Komiker Lars Berrum på scenen.

Én dag med konferanse-TV for Statsforvalteren I koronaåret 2020 ble Statsforvalterens årlige Omsorgskonferanse avviklet på nett. Når 700 mennesker hadde satt av en arbeidsdag for å følge vår livesending måtte vi gjøre vårt for at de fikk godt utbytte av dagen. Omsorgskonferansen  Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag, i samarbeid med kommunene og utviklingssenteret for […]