Bamselegen ordner opp

Bamselegen forside på bok

Bamselegen ordner opp Den morsomste måten å la barna lære hva som skjer i kroppen når man blir syk! I en helt vanlig by,ved en helt vanlig fjord,på et helt vanlig sykehusfinnes det et helt spesielt legekontor. Hit strømmer barn fra fjern ognær i håp om at bamselegeCharlotte og hennes assistentGilbert kan gjøre kosebamsenederes friske. […]

JUBA JUBA

Juba Juba! En barnefestival i hjertet av Trondheim. Juba Juba er en kulturell oppdagelsesreise i hjertet av Trondheim for barn fra 0-12 år og familiene deres. Barnefestivalen skal være inspirerende, sjangerfri, inkluderende og styrke felleskap på tvers av tilhørighet, ståsted og generasjoner. Mål Vi fikk oppdraget med å lage plakat og profil til Juba Juba. […]

Roan eggpakkeri

Egg med glede! Roan eggpakkeri leverer egg av topp kvalitet fra frittgående høner på Fosen. Vi har fått lov til å lage den nye emballasjen! Roan Eggpakkeri får eggene sine fra seks produsenter i Trøndelag, og pakker eggene for salg i butikk. De har også en egen avdeling hvor de produserer eggprodukter til bakeri.  Mål […]

Gaupenes vandring

EN illustrasjon av to gauper som står og ligger. en liten n er plassert ovenpå den ene gaupa for å vise likheten i form

Hvor beveger gaupa seg? Alt du ikke visste om gauper i en kort informasjonsfilm for NINA.https://vimeo.com/688296006 NINA Norsk institutt for naturforskning er en norsk stiftelse som forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Mål Ved hjelp av radiomerking har Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i […]

Komisk korona-kampanje

Koronadyret NTNU opplevde at studentene var lei maset om vasking av hender, innsjekk og avstand. De ville komme dem i møte med en ørlittegrann gøyal kampanje om den globale pandemi. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. […]

Vestfrontens hemmeligheter

Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Vestfrontens mysterier På Vestfronten finner du ikke bare engler og helgener, men også Bob Dylan, en arkitekt med høydeskrekk og minst én elefant. Og personen som er ansvarlig for at Nidarosdomen aldri vil bli helt ferdig. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidarosdomen og Erkebispegården i […]

En veileder til veilederen

Helsedirektoratets nasjonale veileder som skal sikre gode tjenester til utviklingshemmede.

En veileder til veilederen I 2021 kom Helsedirektoratet med en nasjonal veileder som skal sikre gode tjenester til utviklingshemmede. Men hvordan omsette tekst til praksis? NAKU står for Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, og ligger administrativt under NTNU. Deres overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. Mål NAKU sin viktigste oppgave […]

NVE – Flomsikring

NVE Illustrasjon oversiktsfigur over flom og erosjon

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig flomsikring Det er et stort behov for presis informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. NVE lager derfor den digitale Sikringshåndboka, som skal være gratis og åpen for alle. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvar for å forvalte landets vann- og […]