Nye opplevelser på museum

Slik skapte vi oppmerksomhet rundt Rockheim og Ringve Musikkmuseum sine utstillinger.

Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

MiST er en av regionens største kulturinstitusjoner og består av 12 museer og 27 besøkssteder. MiST tar vare på, produserer og formidler kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og en rekke publikumstilbud tilpasset ulike målgrupper.

Mål

  • Skape oppmerksomhet rundt MiST sine sommertilbud på Rockheim og Ringve musikkmuseum
  • Vise den nye utstillingen «Lydbilder» på Ringve og den midlertidige utstillingen «Everybody dance» på Rockheim.

Hvordan vi kom frem til løsningen

Vi har jobbet med MIST i mange år og kunne derfor kombinere nye filmopptak med opptak vi hadde i arkivet. Mange av museumsopplevelsene er rettet mot en yngre målgruppe, og derfor fikk vi en klasse ved Charlottenlund barneskole til å stille som modeller. Siden målet med filmene var å fange barns nysgjerrighet, har vi filmet og brukt mange av klippene hvor vi ser deres første møte med museenes attraksjoner. Vi har med andre ord sikret deres ekte og umiddelbare uttrykk.

Leveranse

Tre filmer som får frem opplevelsene du møter når du besøker utstillingene til Rockheim og Ringve Musikkmuseum. Vi ser de besøkendes umiddelbare reaksjoner og opplevelser. Av filmene kommer interaktiviteten med utstillingene godt frem, og at museum slett ikke trenger å være en formell og stille opplevelse.

Filmene viser at:

Museum trenger ikke å være en formell og stille opplevelse