La oss redde fjellreven!

Fjellreven regnes som en truet dyreart i Norge og Sverige. Et EU-støttet prosjekt, Felles Fjellrev, har gjort mye for å få opp bestanden, men det er viktig at også unge får et forhold til arten.

Om avsenderen

Felles Fjellrev I og II var to norsk-svensk Interregprosjekter som skulle bevare og utvikle den felles fjellrevbestanden i periodene 2010 – 2014 og 2016 – 2020.

Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland var prosjekteiere. Fylkesmannen i Trøndelag, NINA og Stockholms Universitet var samarbeidspartnere

Mål

Vårt oppdrag var å bygge kunnskap om fjellreven hos et yngre publikum som besøker de ulike nasjonalparkene i Midt-Norge og Sverige, gjennom å lage en film.

Utfordring

Hvordan lager man naturfilm i våre dager? David Attenborough og andre har lagt lista høyt med sine svært påkostede produksjoner, så det å lage en film med ekte fjellrev og god historiefortelling ville kostet flere millioner.

Løsning

Løsningen ble en road-movie med tovede dukker i alle roller. Men dette er likevel en dokumentarfilm og manus er bygget på grundig research og representanter fra NINA og Miljødirektoratet satt i redaksjonen.

Handlingen er bygget rundt noen tydelige karakterer, Storm og Tinde. Vi bruker kjærlighetshistorien om dette fjellrevparet til å si noe om arten, hvorfor den er truet og hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre arten i å dø ut. Filmen tar seg noen kreative friheter for å møte sitt publikum, og for skape noen visuelle knagger som gjør det lettere å huske poengene.

Fjellreven Tinde

Leveranse

Filmen ble levert i norsk, engelsk og svensk språkutgave, og senere også på nord- og sørsamisk.

Foruten filmen leverte vi også en infokiosk som presenterte store mengder foto og tekst produsert av NINA. Info-kioskene ble satt ut på ulike besøkssenter for nasjonalparker og kommunesenter i Norge og Sverige.

Direktoratet utgav også en barnebok (laget av Nina Eide m.fl.) der vi igjen møter Storm og Tinde.

EUs Natura 2000 Awards:

«The information effort has been both massive and successful»

Informasjonskampanjen for å redde fjellreven, med film, infokiosk og bok (laget av Nina Eide m.fl.), ble nominert til EUs Natura 2000 Awards i kategorien beste kommunikasjon.

«The project has also successfully reached the public with information about the Arctic fox and its threatened situation. This has resulted in the popular short film ‘Storm and Tinde’ and the children’s book ‘Meet the Arctic Fox’ which has been translated into six languages. Together with lecture tours, information centres, brochures and the website, the information effort has been both massive and successful.»

Effekt

Det mest inspirerende er at man nå ser framgang i fjellrevbestanden, og 2017 regnes som et bra år for fjellrevbestanden i Norge i følge en rapport NINA har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Den vanskelige oppfølgeren

Prosjektet Felles Fjellrev II bestilte en oppfølger til Storm og Tinde i 2018. Storm og Tinde er nå et par og de har fått egne valper.

I oppfølgeren er det mer fokus på økologien i fjellet. Her spiller lemenet en stor rolle og vi møter også andre skapninger i næringskjeden som for eksempel jerv og snøugle. Storm og Tinde får valper og vi ser hvordan de strever med å skaffe nok mat, samtidig som de må unngå å selv bli spist.