Et gjesp er tålmodigheten din som rømmer!

Klipp og Lim er et kreativt byrå som lager effektiv og fantastisk kommunikasjon innen samfunn, miljø og utdanning.

Les mer om hvem vi er,
eller ta kontakt hvis du lurer på noe.

gruppebilde_webside_fix
Logo for NINA Norsk institutt for naturforskning, NRK, Passion for Ocean, KS, University of Oslo, NVE, Overhalla Gruppen, Trondheim Kommune, VY, NAKU Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming, NDLA Nasjonal digital læringsarena, Miljødirektoratet

Dette har vi gjort

Her ser du noe av det vi har levert og oppdragsgiverne vi har samarbeidet med.

Se mer under jobber

VY

Point and Call

Metoden som hjelper sjåførene i Trondheim å huske alle nye ruter og rutiner

Les mer

Statens Naturoppsyn

Moskusstien

Slik sørger vi for god merking av stien og god informasjon i forkant, sånn at de som vil se moskus ikke forstyrrer villreinens trekk og fjellrevhi.

Les mer

Arbeidsmiljøenheten, Trondheim Kommune

La mæ få klar det sjøl!

En førskolelærer løfter ofte og mye. Dette tilsvarer flere tonn daglig. Hvis dette gjøres feil, kan det få konsekvenser for kroppen og fraværet i kommunens barnehager.

Les mer

KS

Endelig en film om internkontroll!

Hvordan skape engasjement rundt et tema som fremkaller nervøse rykninger hos ledere og ansatte.

Les mer

  NVE

Det finnes ikke dårlig vær,
bare dårlig flomsikring
Illustrasjoner av sikringstiltak mot flom og skred.

Les mer

NDLA

Undervisningsfilmer for mediefag på VGS

Fra knirkete fagterminolgi til håndfast kunnskap

Les mer

DEKOM

Formålsparagrafen: 
hvafornoe?

I høst startet implementeringen av nye lærerplaner i Norge. I den forbindelse er også formålsparagrafen fornyet.
 Vi har tatt et dypdykk.

Les mer

Trondheim Kommune

Nærmeldinga

Informasjonskampanje om hvordan vi kan få ned sykefraværet i Trondheim

Les mer

Interregprosjekt med Miljødirektoratet, NINA m.fl.

La oss redde fjellreven!

Film for å få barn og unge til engasjere seg i Norges truede dyrearter

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Unionsopploesning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Unionsopploesning