Områdeløft Saupstad-Kolstad

Kommunikasjon og profil for Områdeløftet Saupstad-Kolstad

Illustrasjon
Logo_omradeloft_-02

Områdeløft Saupstad-Kolstad er et områdeprogram som Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om å gjennomføre på Saupstad-Kolstad.

Mål

    • Posisjonere Områdeløft Saupstad-Kolstad, kommunisere deres misjon og lage en fleksibel, men tydelig profil som skal kunne brukes av innbyggerne.

 

Utfordring

  • Områdeløftet ønsket seg en kommunikasjon som stimulerte til samskaping mellom offentlige aktører og innbyggere. Målet er å skape en bydel som fremmer livskvalitet og helse.

Mål

    • Posisjonere Områdeløft Saupstad-Kolstad, kommunisere deres misjon og lage en fleksibel, men tydelig profil som skal kunne brukes av innbyggerne.

 

Utfordring

  • Områdeløftet ønsket seg en kommunikasjon som stimulerte til samskaping mellom offentlige aktører og innbyggere. Målet er å skape en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
Sirkel_forstørrelsesglass
Plakat_v2

Vi utviklet en plakatmal som kunne brukes av innbyggerne. Da kan alle bruke malen til arrangement, kurs og initiativ med sin egen logo pluss Områdeløft Saupstad-Kolstad sin logo.

Leveranse

  • Det ble laget en tydelig profil som viser mangfold, med en sterk og gjenkjennbar illustrasjonsstil. Det ble laget illustrasjoner som viser de fire hovedområdene Områdeløftet fokuserer på, og disse illustrasjonene ble brukt i kommunikasjonen og tydeliggjøringen av hva Områdeløft Saupstad-Kolstad gjør. Profilmanualen som var en del av leveransen forklarer hvordan profilen skal brukes. Vi har laget logo, maler for plakat, presentasjon, rollups og annet profilerende materiell, samt første versjon av nettsidene.
Artboard 1@2x

NTNU

Korona-kampanje

NTNU opplever at studentene er lei "maset" om vasking av hender, innsjekk, avstand og vil komme dem i møte med denne kampanjen.

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning