NDLA Undervisningsfilmer

Går du på mediefag på videregående må du ha styr på begreper som logisk sikring, autentiseringsmetoder og trusselaktører. På oppdrag fra NDLA fikk vi jobben med å lage informative og underholdende filmer om disse begrepene.

NDLA figurer
NDLA_logo

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring.

Mål

  • Formidle teknisk kunnskap
  • Gjøre abstrakte begreper forståelige for elever uten forkunnskap

Utfordring

  • Oversette knirkete fagterminolgi til håndfast kunnskap
  • Lage engasjerende fortellinger i møtet mellom datamaskin og menneske 
  • Forenkle og dramatisere uten å miste det faglige innholdet 

Mål

  • Formidle teknisk kunnskap
  • Gjøre abstrakte begreper forståelige for elever uten forkunnskap

Utfordring

  • Oversette knirkete fagterminolgi til håndfast kunnskap
  • Lage engasjerende fortellinger i møtet mellom datamaskin og menneske 
  • Forenkle og dramatisere uten å miste det faglige innholdet 

Hvordan kom vi frem til løsningen?

Dette oppdraget (som veldig mange andre) fungerte også som en opplæring av oss. Vi stiller alle de dumme spørsmålene: “kan vi si det på denne måten, kan vi vise det sånn?” Kunden sitter på fagkunnskapen og må si “nei, en krypteringsnøkkel kan ikke sammenlignes med et tohodet troll” eller “ja, vi kan godt bruke en flammekaster til å destruere en lagringsenhet”. 

Løsning

Vi leverete totalt 11 filmer om temaene sikkerhet og sanntidsproduksjon.

ndla

NTNU

Informasjonsfilm om NTNUs NANO-lab

Du trodde kanskje den raskeste reisen inn i det ukjente skjer med romskip. Feil. I Trondheim reiser vi med nanoteknologi.

Les mer

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning

Snakk med oss om prosjektet ditt

Du kan ringe 73 53 55 84 eller sende en e-post til mail@klippoglim.no — så finner vi veien videre sammen med deg.

Vestfronten unionsoppløsning