Allskog

Allskog

Klipp og Lim har gjennom flere år vært en samarbeidspartner med Allskog og har levert alt fra årsrapporter, filmer, nettsider, kampanjer, identitet, brosjyrer, promomateriell og mer til. Alle leveransene er solid forankret i Allskogs profil og identitet, og Klipp og Lim har også hatt en viktig rolle som strategisk rådgiver i forbindelse med dette.

Det er ikke hver dag vi i skognæringa opplever at politikerne står i kø for å ordne opp i rammevilkår som vil bidra til økt lønnsomhet. Nå vil det bli mulig å kjøre med 60 tonn og 24 meter lange vogntog med tømmer fra Lierne og helt til sagbruket Moelven van Severen i Namsos.  Dette er handlekraft på sitt beste!

Allskog Thumbnail

Skog er genialt

Gjennom kampanjesiden Skog er genialt har Klipp og Lim produsert flere filmer som omhandler skogbruk og riktig forvaltning av skogen. ALLSKOG har mange erfarne skogbruksledere med god lokalkunnskap, og de kan hjelpe deg med alt innenfor skogforvaltning, hogst og rådgiving.

Allskogs Verdikjede

Fremtidens råvare leveres