fra ekspert til publikum

Hvem er vi?

Vi har 18 års erfaring med popularisering av komplisert innhold. Med animasjon, film og design lager vi engasjerende og målrettet kommunikasjon som skiller seg ut.

SEO NAME

SJUKT BRA GJENG!

Vi føler et stort eierskap til våre tjenester og setter vår ære i å lage best mulig produkter for våre kunder. Og vi gleder oss til å komme på jobb hver dag! 

Hva gjør vi?

Vi er eksperter på å gjøre det kompliserte forståelig.
God historiefortelling er nøkkelen til å få budskapet til å bli forstått og husket.

Hvordan gjør vi det?

Vi setter oss grundig inn i det som skal formidles. Noen ganger er det basert på forskning. Eller resultatet av et langvarig komitearbeid. Det kan være en ny arbeidsmetode som må forklares. Eller informasjon som det offentlige må fortelle sine innbyggere. Vi må forstå materien godt før vi kan lage en engasjerende fortelling.

OPPDRAG

Vise lærere hvordan basisferdigheter (matematikk, lesing, skriving m.m) kan brukes tverrfaglig

INNSIKT

Det er skrevet side opp og side ned om tverrfaglighet i grunnskolen. For å gjøre fagstoffet forståelig for lærerne, oversatte vi knirkete pedagogikk til disse lettfattelige filmene plassert i en kjent skolehverdag.

UNDERLAG

– Studier
– læreplan
– Tiltak
– Undervisningsmateriell

OPPDRAG

Forklare hvordan man kan bruke Inkluderende Arbeidsliv i bedriften

INNSIKT

Inkluderende Arbeidsliv er et et av de begrepene du ofte hører men ikke helt skjønner helt hva er. Vi pløyde oss gjennom metervis med faglitteratur for å forklare hvordan IA kan gjøres klokt og effektivt.

UNDERLAG

– Raporter
– Forskning
– Statistikk
– Intervju

 

OPPDRAG

Forklare ansatte i barnehager hvordan de kan jobbe ergonomisk smartere og bedre 

INNSIKT

Ny kunnskap innen ergonomi og psykologi viser at det er lurt å la folk få gjøre mest mulig selv. Basert på faglitteratur og kursmateriell lagde vi en film for å hjelpe Trondheim Kommune med å overbevise erfarne barnehageansatte at det er på tide å lene seg tilbake og la ungene gjøre mere av arbeidet.

UNDERLAG

– Litteratur
– Artikler
– Veiledning
– Eksempel

Lyst til å diskutere et prosjekt

med oss?

Ta kontakt