Miljødirektoratet – Felles fjellrev

Storm & Tinde

Storm & Tinde – Felles fjellrev

Hvordan skape oppmerksomhet rundt den utrydningstruede fjellreven? Vi bestemte oss for å lage en dukkefilm som forteller hvorfor fjellreven er kritisk truet og hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre arten i å dø ut. Historien dreier seg rundt Storm, som forlater sitt trygge hjem i søken etter kjærligheten og møter etterhvert Tide bla bla.

 

 

Filmen er et produkt fra interregprosjektet Felles Fjellrev som er et norsk-svenskt bevaringsprosjekt for fjellrev. Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland er prosjekteiere. Fylkesmannen i Nord og Sør-Trøndelag, NINA og Stockholms Universitet er samarbeidspartnere og medfinansierer. Prosjektet støttes av Interreg Norge — Sverige.