Klipp og Lim har til enhvert til flere egenintitierte fiksjonsprosjekt i utvikling. Slike prosjekter er ikke bare gøy å jobbe med, men utvikler oss også som fagpersoner. Her kan du se et knippe prosjekter vi har ferdigstilt eller som er i produksjon.